095- 046-048 - 1924

 

Mpr nr. A095046
Dato : 19240426
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Brændsel. Rettelser til bestemmelser vedrørende naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A095047
Dato : 19240424
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Fællesregulativ. Rettelser af optagelsesområdet for de enkelte statshospitaler.

Mpr nr. A095048
Dato : 19240922
Forfatter:Normand, Rasmus Peter
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, hospitalsarbejder. Rasmus Peter Nordmand får tildelt pension på årligt 1012,56 kr konjunkturtillæg på 293,64 kr og dyrtidstillæg 364,56 kr. Man understreger, at der skal ske indberetning om vedkommende slægtskabelige stilling såfremt der sker ændringer, endvidere hvis han skulle få ansættele i pensionsberettiget stilling.

 

Kasse 095

20160715133552_00001.jpg 20160715133552_00002.jpg 20160715133552_00003.jpg 20160715133552_00004.jpg 20160715133552_00005.jpg
20160715133552_00006.jpg 20160715133552_00007.jpg 20160715133552_00008.jpg 20160715133552_00009.jpg 20160715133552_00010.jpg
20160715133552_00011.jpg 20160715133552_00012.jpg 20160715133552_00013.jpg 20160715133552_00014.jpg 20160715133552_00015.jpg
20160715133552_00016.jpg 20160715133552_00017.jpg 20160715133552_00018.jpg