095- 050-053 - 1924

 

Mpr nr. A095050
Dato : 19240422
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeplejersker. Til sindssygehospitalet ved Århus søges til 1. juni, eventuelt tidligere nogle fuldt uddannede sygeplejersker og nogle sygeplejersker til supplerende uddannelse ikke over 30 år. For fuldt uddannede sygeplejersker er lønnen for tiden 2983 kr stigende hvert 3. år med 150 kr til 3583 kr. Af grundløn og aldertillæg fradrages 2,5 % til pension og for frit ophold 1285 kr årligt. Fri tjenestedragt. For sygeplersker til supplerende uddannelse er lønnen for tiden 100 kr mdl. og frit ophold. Henvendelse til overlægen. Indrykkes 1 gang i Tidsskrift for Sygepleje.

Mpr nr. A095051
Dato : 19240422
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Grøntsager. Opgørelse af værdien af grøntsager leveret til funktionærer i 1923-24.

Mpr nr. A095052
Dato : 19240416
Forfatter:Nielsen, Mikaline Mari, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerskeelev. Mikaline Marie Nielsen bliver ansat som elev.

Mpr nr. A095053
Dato : 19240416
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Statsbrandforsikridsfonden meddeler, at der vil blive inspektion af bygningerne.

 

Kasse 095

20160715135158_00001.jpg 20160715135158_00002.jpg 20160715135158_00003.jpg 20160715135158_00004.jpg 20160715135158_00005.jpg
20160715135158_00006.jpg 20160715135158_00007.jpg 20160715135158_00008.jpg 20160715135158_00009.jpg 20160715135158_00010.jpg
20160715135158_00011.jpg 20160715135158_00012.jpg 20160715135158_00013.jpg 20160715135158_00014.jpg