095- 054-056 - 1924

 

Mpr nr. A095054
Dato : 19240424
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Der har været brand og man indberetter til direktoratet at det er indskærpet overfor personalet at: Det skal nøje påses at asken, der udtages af komfurer eller kakkelovne ikke indeholder ild, den overhældes med vand straks når den udtages og inden den bringes til askerummene i sidegården.

Mpr nr. A095055
Dato : 19240416
Forfatter:Hollerup Hansen, Erna Marie, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerskeelev. Erne Marie Hollerup Hansen ansættes som elev.

Mpr nr. A095056
Dato : 19240415
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Afdelingspiger. Brevveksling med direktoratet om pigelønnen i det kommende år. Den ligger på 50 kr dog 40 for piger under 18 år. Særlig flinke piger får mellem 55 og 60 kr. Dette meddeles fra Dansk Kvindesamfunds engageringsbureau i Århus.

 

Kasse 095

20160715135826_00001.jpg 20160715135826_00002.jpg 20160715135826_00003.jpg 20160715135826_00004.jpg 20160715135826_00005.jpg
20160715135826_00006.jpg 20160715135826_00007.jpg 20160715135826_00008.jpg 20160715135826_00009.jpg 20160715135826_00010.jpg
20160715135826_00011.jpg 20160715135826_00012.jpg 20160715135826_00013.jpg 20160715135826_00014.jpg 20160715135826_00015.jpg
20160715135826_00016.jpg 20160715135826_00017.jpg 20160715135826_00018.jpg 20160715135826_00019.jpg