096 - 001 til 009 - 1910

Mpr nr. A096001
Dato : 19110110
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Overlægen skriver til herredskontoret angående en rapport, som han har modtaget af politiet til gennemlæsning. Han har intet væsentligt at bemærke til rapporten. Fire opsyn som forlod hospitalet kort tid efter bortvisning, angav ikke denne som grund hertil.

Mpr nr. A096002
Dato : 19120207
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Idet overlægen for sindssygehospitalet ved Viborg har modtaget et særligt honorar for det forøgede arbejde, efter at hospitalet har fået oprettet en afdeling for observanter, ønsker overlægerne på de øvrige sindssygehospitaler at modtage et lignende honorar for det tilsvarende arbejde.

Mpr nr. A096003
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hospitalet. Fortegnelse over antallet af patienter og personer henhørende til plejepersonalet fordelt på afdelinger og køn for patinternes vedkommende og personalet fordelt på kategorier.

Mpr nr. A096004
Dato : 19190523
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Belægningsforhold den 23. maj 1919. Specifikation af antal pladser, antal patienter og antal ledige pladser på de forskellige afdelinger på mands og kvindesiden.

Mpr nr. A096005
Dato : 19160831
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personale. Generalkommandolæge ved 2. generalkommando skriver til direktionen for at blive underrettet om, hvor mange sygeplejersker hospitalet kan stille til rådighed for hæren i tilfælde af mobilisering

Mpr nr. A096006
Dato : 1914
Forfatter:Larsen, V, gartner
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Forslag til udvidelse af den vest for gartner V. Larsens ejendom fra Risskov til hovedvejen til sindssygehospitalets førende vej

Mpr nr. A096007
Dato : 1914
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Oversigt over den af Århus byråd og Vejlby sogneråd vedtagne og af amtet godkendte foreberede vej fra sindssygehospitalet til Århus

Mpr nr. A096008
Dato : 1910
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Landkort. Kort over sindssygehospitalet ved Århus opmålt i 1910. Målestoksforhold 2:2000.

Mpr nr. A096009
Dato : 19151025
Forfatter:kongelige bibliotek, Det
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Det Kongelige bibliotek skriver til hospitalet angående de årgange af hospitalets årsberetninger, som biblioteket ikke er i besiddelse af. Man håber at kunne få disse tilsendt som gave til biblioteket. I den anledning sender hospitalet et eksemplar af de beretninger, som man har mere en et eksemplar af. Følgelig bliver bibliotekets samling af beretninger ikke hermed komplet

 

Kasse 096

20160721124930_00001.jpg 20160721124930_00002.jpg 20160721124930_00003.jpg 20160721124930_00004.jpg 20160721124930_00005.jpg
20160721124930_00006.jpg 20160721124930_00007.jpg 20160721124930_00008.jpg 20160721124930_00009.jpg 20160721124930_00010.jpg
20160721124930_00011.jpg 20160721124930_00012.jpg 20160721124930_00013.jpg 20160721124930_00014.jpg