096 - 038 til 041 - 1910

Mpr nr. A096038
Dato : 18991222
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventar m.m. Desuden tilllæg til kontorets forretningsorden

Mpr nr. A096039
Dato : 18810126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Det kongelige sundhedskollegium skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående spørgsmålet om, hvorvidt der skal lovgives vedrørende patienters indlæggelse og udskrivning fra sindssygehospitalet og angående styring af patienternes økonomi. Endvidere ansående evt. tilsyn med private plejeanstalter. Overlægens svar følger.

Mpr nr. A096040
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Udskrift af erstatningsberegning for Århus-Ryomgård til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A096041
Dato : 18840714
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Bygninger. Forslag til foranstaltninger imod brandfare ved sindssygeanstaltens bygninger.

 

Kasse 096

20160722103049_00001.jpg 20160722103049_00002.jpg 20160722103049_00003.jpg 20160722103049_00004.jpg 20160722103049_00005.jpg
20160722103049_00006.jpg 20160722103049_00007.jpg 20160722103049_00008.jpg 20160722103049_00009.jpg 20160722103049_00010.jpg
20160722103049_00011.jpg 20160722103049_00012.jpg 20160722103049_00013.jpg 20160722103049_00014.jpg 20160722103049_00015.jpg
20160722103049_00016.jpg 20160722103049_00017.jpg 20160722103049_00018.jpg