Kasse 096 1910

Mpr nr. A096001
Dato : 19110110
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Overlægen skriver til herredskontoret angående en rapport, som han har modtaget af politiet til gennemlæsning. Han har intet væsentligt at bemærke til rapporten. Fire opsyn som forlod hospitalet kort tid efter bortvisning, angav ikke denne som grund hertil.

Mpr nr. A096002
Dato : 19120207
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Idet overlægen for sindssygehospitalet ved Viborg har modtaget et særligt honorar for det forøgede arbejde, efter at hospitalet har fået oprettet en afdeling for observanter, ønsker overlægerne på de øvrige sindssygehospitaler at modtage et lignende honorar for det tilsvarende arbejde.

Mpr nr. A096003
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hospitalet. Fortegnelse over antallet af patienter og personer henhørende til plejepersonalet fordelt på afdelinger og køn for patinternes vedkommende og personalet fordelt på kategorier.

Mpr nr. A096004
Dato : 19190523
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Belægningsforhold den 23. maj 1919. Specifikation af antal pladser, antal patienter og antal ledige pladser på de forskellige afdelinger på mands og kvindesiden.

Mpr nr. A096005
Dato : 19160831
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personale. Generalkommandolæge ved 2. generalkommando skriver til direktionen for at blive underrettet om, hvor mange sygeplejersker hospitalet kan stille til rådighed for hæren i tilfælde af mobilisering

Mpr nr. A096006
Dato : 1914
Forfatter:Larsen, V, gartner
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Forslag til udvidelse af den vest for gartner V. Larsens ejendom fra Risskov til hovedvejen til sindssygehospitalets førende vej

Mpr nr. A096007
Dato : 1914
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Oversigt over den af Århus byråd og Vejlby sogneråd vedtagne og af amtet godkendte foreberede vej fra sindssygehospitalet til Århus

Mpr nr. A096008
Dato : 1910
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Landkort. Kort over sindssygehospitalet ved Århus opmålt i 1910. Målestoksforhold 2:2000.

Mpr nr. A096009
Dato : 19151025
Forfatter:kongelige bibliotek, Det
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Det Kongelige bibliotek skriver til hospitalet angående de årgange af hospitalets årsberetninger, som biblioteket ikke er i besiddelse af. Man håber at kunne få disse tilsendt som gave til biblioteket. I den anledning sender hospitalet et eksemplar af de beretninger, som man har mere en et eksemplar af. Følgelig bliver bibliotekets samling af beretninger ikke hermed komplet

   

096-001 til 009

Mpr nr. A096010
Dato : 1909
Emnegruppe: Administration
Tekst: Landsudstilling. Anmeldesesblanket til landsudstillingen i Århus 1909. der er 3 eksemplarer.

Mpr nr. A096011
Dato : 1891
Forfatter:Organist
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Organist. En række ansøgninger til embedet som organist ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningerne er i vidt omfang suppleret med afskrift af eksamensbeviser og anbefalinger.

   

096-010 og 011

Mpr nr. A096012
Dato : 18781299
Forfatter:Frisch, J M, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. januar til 30 juni 1879 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand med J. M. Firsch og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096013
Dato : 18790809
Forfatter:Krarup, Theodor, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. september til 1. marts 1880 er opslået ledig. Annonvetekst samt ansøgning fra cand. med Theodor Krarup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

Mpr nr. A096014
Dato : 18810104
Forfatter:Dalerup, O L B, cand med, lægekandidat
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Stillingen som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus for halvåret fra 1. marts til 1. september 1881 er opslået ledig. Annoncetekst samt ansøgning fra cand. med. O. L. B. Dalerup og bekræftelse på hans ansættelse er vedlagt.

   

096-012 til 014

Mpr nr. A096015
Dato : 1881
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved Østifternes Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1883.

   

096-015

Mpr nr. A096016
Dato : 187606
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1875 til 31. marts 1876

   

096-016

Mpr nr. A096017
Dato : 1876
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over brændsel ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

Mpr nr. A096018
Dato : 1876
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over arbejdsgodtgørelse som i medfør af regulativets s 27 er beregnet patienter i den Nørrejydske sindssygeanstalt for finansåret 1875-76

   

096-017 og 018

Mpr nr. A096019
Dato : 1876
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab for kørsel samt heste- og kreaturhold ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1857-76

Mpr nr. A096020
Dato : 1876
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab for vask og rengøring ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansået 1875.76

Mpr nr. A096021
Dato : 1876
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab på belysning ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76

   

096-019 til 021

Mpr nr. A096022
Dato : 18760629
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab på bespisningen ved den Nørrejydske sindssygeanstalt i finansåret 1875-76. Beholdninger af viktualier ved hospitalet den 31. marts 1876

   

096-022

Mpr nr. A096023A
Dato : 18870806
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrrejydske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1888 til 31. marts 1889 beregnet efter et patienttal af 525. Bilag vedrørende vedligeholdelsesarbejder, bilag vedrørende bygning med ligkapel og obduktionsrum, bilag vedrørende invevtar til nybygningen på mandesiden.

Mpr nr. A096023B
Dato  188706
Emnegruppe Kirkeforhold
Tekst Ligkapel. Overslag ang. en bygning indeholdende et kapel på kirkegården. Jordarbejde, tømmerarbejde ...
samt overslag over nybygning på mandssiden til 33 patienter og 4 opsynsfolk

 

096-023-1
096-023-2

096-023

Mpr nr. A096024
Dato : 18880426
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. I henhold til foreløbig lov af 1. april over indtægter og udgifter for finansåret 1888-89 indtil finansloven for det nævnte år er given og det ifølge samme fra justitsminsteriet affattede budget anslås udgifter og indtægter for sindssygehospitalet ved Århus i bemeldte finansår at være følgende

Mpr nr. A096025
Dato : 18810899
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1882 til 31. marts 1883 beregnet efter et patienttal af 400. Bilag b,c,d og e medfølger.

   

096-024 og 025

Mpr nr. A096026
Dato : 188007
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetoverslag. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret med diverse bilag. Brev fra arkitekten til forvalteren vedrørende den nye gartnerbogligs opførelse.

   

096-026

Mpr nr. A096027
Dato : 18800910
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1881 til 31. marts 1882 beregnet efter et patienttal af 400. Anmærkninger til budgettet for 1881-82.

   

096-027

Mpr nr. A096028
Dato : 18800708
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygeri. Overslag over opførelsen af en ny gartnerbolig ved den Nørrejydske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A096029
Dato : 18810522
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag over malearbejde at udføre på sindssygehospitalet ved Århus i året 1881.

Mpr nr. A096030
Dato : 18810604
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til anvendelse af det beløb som ventes at blive bevilget til reparationer af hospitalets bygninger. Specifiseret på mands- og kvindesiden

Mpr nr. A096031
Dato : 18810601
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Fortegnelse over reparationsarbejdet på Bygningerne i året 1881.

Mpr nr. A096032
Dato : 18800707
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tilbud til sindssygehospitalet ved Århus på en galvaniseret jernemkappe iberegnet nedtagning af den gamle.

Mpr nr. A096033
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Murerarbejde til udførelse på bygningerne i sommeren 1881.

Mpr nr. A096034
Dato : 18830628
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Kvittering for det for året 1881-82 aflagte regnskab for sindssygehospitalet ved Århus fra 1. revisionsdepartement

Mpr nr. A096035
Dato : 18830609
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bilag B til revisionsantegnelsernes post 8 for regnskabet 1881-82

   

096-028 til 035

Mpr nr. A096036
Dato : 188306
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Antegnelser til regnskabet for sindssygehospitalet ved Århus for året 1881-82. Breve i forbindelse hermed mellem justitsministeriet og hospitalet. Berv fra revisionsdepartement et til hospitalet i samme sag

   

096-036

Mpr nr. A096037
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patinter. Beregning over betaling for samtlige de patienter, der har været indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i året fra 1. april 1878 til m 31. marts 1879.

   

096-037

Mpr nr. A096038
Dato : 18991222
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventar m.m. Desuden tilllæg til kontorets forretningsorden

Mpr nr. A096039
Dato : 18810126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Det kongelige sundhedskollegium skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående spørgsmålet om, hvorvidt der skal lovgives vedrørende patienters indlæggelse og udskrivning fra sindssygehospitalet og angående styring af patienternes økonomi. Endvidere ansående evt. tilsyn med private plejeanstalter. Overlægens svar følger.

Mpr nr. A096040
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Udskrift af erstatningsberegning for Århus-Ryomgård til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A096041
Dato : 18840714
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Bygninger. Forslag til foranstaltninger imod brandfare ved sindssygeanstaltens bygninger.

   

096-038 til 041

Mpr nr. A096042
Dato : 188606
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Beskrivelse af forskellige arbejder, der skulle udføres ved sindssygehospitalet ved Århus for at sikre mod brandfare. Betingelser for præsteringer af foranstående arbejder og leverancer. Tilbud på brandsikringen og antalgelse af dette tilbud.

   

096-042

Mpr nr. A096043
Dato : 187302
Emnegruppe: Revision
Tekst: Faglitteratur. Opfordring fra en række danske og norske videnskabsmænd om at sende faglige bidrag til udgivelsen af et småskrift

Mpr nr. A096044
Dato : 18991205
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Trykkeri. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder justitsministeriet om tilladelse til at benytte et beløb af den af patienternes arbejdsfortjeneste opsparede fond til indkøb af trykkeriudstyr til benyttelse af patienterne. Justitsministeriet giver denne tilladelse.

Mpr nr. A096045
Dato : 1879
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Regler for folketælling den 1. februar 1880 i kongeriget Danmarks landdistrikter.

   

096-043 til 045