097 - 076 til 090 - 1918

Mpr nr. A097076
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Blanket til kvittering for modtagelse af patientbetaling med videre.

Mpr nr. A097077
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Blanket til overlægen vedrørende sygdom hos en af de ansatte med angivelse af navn og stilling, dato for sygemelding, diagnose, indlæggelsessted og sygdommens formodede varighed

Mpr nr. A097078
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Verderlag for bolig. Blanket til opnotering og kvittering af afkortning i lønnen for bolig til personalet.

Mpr nr. A097079
Emnegruppe: Litteratur
Tekst: Skildring: En side med en skildring. Den virker lidt kaotisk, men handler om foråret

Mpr nr. A097080
Emnegruppe: Litteratur
Tekst: Litteratur. En fortegnelse over skandinavisk litteratur

Mpr nr. A097081
Emnegruppe: Litteratur
Tekst: Litteratur. Side med litteraturfortegnelse ordnet alfabetisk efter forfatternavn

Mpr nr. A097082
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Kontrakt. Blanket til slutning af kontrakt om ansættelse ved hospitalet.

Mpr nr. A097083
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Spil. Regler for et spil.

Mpr nr. A097084
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsfortjeneste. Blanket til brug ved udbetaling af opsparet arbejdsfortjeneste under opholdet på hospitalet

Mpr nr. A097085
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Blanket til identifikation af en patient. På blanketten er opført patientnr. navn, stilling, hjemstavn, dato og stedet hvorfra indlæggelsen har fundet sted.

Mpr nr. A097086
Emnegruppe: Litteratur
Tekst: Litteratur. To sider med litteraturfortegnelse

Mpr nr. A097087
Dato : 194303
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Overlægen meddeler, at et andragende fra en kreds af familieplejeværter om at få forhøjet betalingen herfor ikke kan imødekommes.

Mpr nr. A097088
Dato : 19180531
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Opslag fra hospitalsforvalteren, der indskærper, at mad og service ikke må fjernes fra spisestuen.

Mpr nr. A097089
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patientoverflytning. Blanket til brug ved overflytning af en patient til en filial af hospitalet (Råmosegård eller Dalstrup). Meddelelse til de pårørende.

Mpr nr. A097090
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Blanket til anvendelse ved opkrævning af skyldigt beløb for en patient, som er afgået ved døden, resterende forplejningsbetaling og begravelsesomkostninger.

 

Kasse 097

20160725124917_00001.jpg 20160725124917_00002.jpg 20160725124917_00003.jpg 20160725124917_00004.jpg 20160725124917_00005.jpg
20160725124917_00006.jpg 20160725124917_00007.jpg 20160725124917_00008.jpg 20160725124917_00009.jpg 20160725124917_00010.jpg
20160725124917_00011.jpg 20160725124917_00012.jpg 20160725124917_00013.jpg 20160725124917_00014.jpg