097 - 091 til 103 - 1909

Mpr nr. A097091
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Kontrakt. Blanket beregnet ved slutning af kontrakt om ansættelse af en elev ved hospitalet

Mpr nr. A097092
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Kvittering for modtagelse af plejebetaling for en patint i familiepleje, samt en lægekvittering for behandling af en patient i familiepleje.

Mpr nr. A097093
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientflytning. Blanket til brug ved anmodning til en patients pårørende om at give tilladelse til overflytning af vedkommende til Dalstrup.

Mpr nr. A097094
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbjde. Blanket til oplysning om det i løbet af en måned udførte patientarbejde på kvindesiden og lønnen herfor, samt en specifikation af det udførte arbejde.

Mpr nr. A097095
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Spil. Spilleregler for spillet "bob".

Mpr nr. A097096
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Regning til sindssygehospitalet ved Århus over plejepenge for nedenvævnte i familiepleje anbragte patienter. Angivelse af patientens nummer, navn tidsrummet, beløb og plejehjemmets kvittering herfor.

Mpr nr. A097097
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Regning til sindssygehospitalet ved Århus for medikamenter til nedennævnte patienter, der er anbragt i familiepleje. Udgiften beregnes kvartalsvis.

Mpr nr. A097098
Dato : 19090524
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoverflytning. Blanket beregnet til afgivelse af erklæring fra de på pårørende til en patient om at ville tillade overførsel af vedkommende til plejeanstalten Dalstrup.

Mpr nr. A097099
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Blanket til brug ved erklæring fra pårørende om at ville betale for pleje af en patient på hospitalet.

Mpr nr. A097100
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Badstue. Opslag fra forvalteren om, hvornår badstuen er lukket p. gra. rengøring.

Mpr nr. A097101
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandregulativ for plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A097101
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandregulativ for plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A097102
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Badetider. Blanket til opnotering af badetider ved hospitalet. De forskellige personale- og patientgrupper tildeles et bestemt tidsrum enten i det store eller det lille badehus.

Mpr nr. A097103
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Spiseseddel. Blanket til opnotering af måltider alle ugens dage henholdsvis for 1., 2. og 3. forplejningsklasse specifiseret på for- og eftermad.

 

Kasse 097

20160725130012_00001.jpg 20160725130012_00002.jpg 20160725130012_00003.jpg 20160725130012_00004.jpg 20160725130012_00005.jpg
20160725130012_00006.jpg 20160725130012_00008.jpg 20160725130012_00009.jpg 20160725130012_00010.jpg 20160725130012_00011.jpg
20160725130012_00012.jpg 20160725130012_00013.jpg 20160725130012_00014.jpg 20160725130012_00015.jpg 20160725130012_00016.jpg
20160725130012_00017.jpg