102 - 009 og 010 - 1852

Mpr nr. A102009
Dato : 18520831
Forfatter:Bjerre, Else Pedersdatter
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Else Pedersdatter Bjerre ønskes optaget, men man får afslag, da sygedommen allerede var fuldt udviklet i 1849

Mpr nr. A102010
Dato : 18521118
Forfatter:Jacobsen, Peter, skomagersvend Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Skomagersvend Peter Jacobsen, Horsens, bliver indlagt med 3 månders fri behandling og forplejning på Horsens Fattigdomskommissions foranledning og regning. Han bliver fulgt til hospitalet af en politibetjent, der ved porten afkræves 2 skilling af portneren. Kommissionen skriver til Selmer, om portneren er berettiget til at opkræve sådan en afgift, Pt bliver udskrevet i 1853, men bliver ikke hentet, hvorefter man retter ny henvendelse til Horsens. Han er rask og deltager i arbejdet på hospitalet og har lyst til at arbejde i sit fag

 

Kasse 102

20150817083429_00001.jpg 20150817083429_00002.jpg 20150817083429_00003.jpg 20150817083429_00004.jpg 20150817083429_00005.jpg
20150817083429_00006.jpg 20150817083429_00007.jpg 20150817083429_00008.jpg 20150817083429_00009.jpg 20150817083429_00010.jpg
20150817083429_00011.jpg 20150817083429_00012.jpg 20150817083429_00013.jpg 20150817083429_00014.jpg 20150817083429_00015.jpg
20150817083429_00016.jpg 20150817083429_00017.jpg