102 - 011 og 012 - 1852

Mpr nr. A102011
Dato : 18521128
Forfatter:Thyregod, Ellen Marie Jørgensen, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Ellen Marie Thyregod gift med skolelærer Jørgensen, Virklund, bliver syg efter nedkomst. Efter råd anbringes hun i afsylet, hvor hun er indlagt for fuld betaling på 3. klasse. Senere søger Jørgensen om nedsættelse af betalingen, for han har anvendt sin formue til indretning af skolelærerboligen. Konen bliver efter hans eget valg udskrevet i 1853, men Selmer advarer imod denne tidlige udskrivning, da dette kunne føre til tilbagefald. Jørgensen henter hende dog med den begrundelse at der er kolera på egnen, og han vil gerne have hende hjem før smitten rammer asylet

Mpr nr. A102012
Dato : 18521123
Forfatter:Worsaae, Amtsforvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Amtsforvalter Worsaae, Åbenrå, ansøger om Hans deprimerede kone kan optages i hospitalet. Kautionsbevis er vedlagt, men intet udskrivningsbrev. Tilsyneladende har efter eget skøn afleveret konen uden at afvente direktionens svar. Han er en gammel ungdomsven af Selmer

 

Kasse 102

20150817082718_00001.jpg 20150817082718_00002.jpg 20150817082718_00003.jpg 20150817082718_00004.jpg 20150817082718_00005.jpg
20150817082718_00006.jpg 20150817082718_00007.jpg 20150817082718_00008.jpg 20150817082718_00009.jpg 20150817082718_00010.jpg
20150817082718_00011.jpg 20150817082718_00012.jpg 20150817082718_00013.jpg 20150817082718_00014.jpg 20150817082718_00015.jpg
20150817082718_00016.jpg 20150817082718_00017.jpg 20150817082718_00018.jpg 20150817082718_00019.jpg 20150817082718_00020.jpg