102 - 016 og 017 - 1852

Mpr nr. A102016
Dato : 18521211
Forfatter:Nielsen, Inger Marie, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Inger Marie Nielsen skulle efter stiftamtets beslutning insættes i Randers daareanstalt, men der har endnu ikke været plads, hvorfor hun har haft frihed til at løbe rundt. Hun lider af hovmod og giftsyge, og man vil gerne have hende mildertidigt anbragt i asylet. Hun bliver optagen, og i 1866 foreligger en læeerklæring i forbindelse med hendes umyndiggørelse, hvorefter hun er udskrevet i 1853 som uhelbredet

Mpr nr. A102017
Dato : 18521214
Forfatter:Rasmussen, Knud
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Knud Rasmussen af Flensted, Skanderborg amt ønskes optaget. Han er blevet tiltagende deprimeret efter kærlighedssorger for 10 år siden, undertiden vrissen, men ikke voldelig. Han er ligeglad med klæder og penge

 

Kasse 102

20150817080754_00001.jpg 20150817080754_00002.jpg 20150817080754_00003.jpg 20150817080754_00004.jpg 20150817080754_00005.jpg
20150817080754_00006.jpg 20150817080754_00007.jpg 20150817080754_00008.jpg 20150817080754_00009.jpg 20150817080754_00010.jpg
20150817080754_00011.jpg 20150817080754_00012.jpg 20150817080754_00013.jpg