102 - 024 til 028 - 1852

Mpr nr. A102024
Dato : 18520607
Forfatter:Laursen, Christen Skytte
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Tjenstekarl Christen Skytte Laursen har fået et anfald, hvor han uafladelig syger og snakker og ikke er til at komme i kontakt med. Efter en 10 dages forløb forsvandt dette symptom of han blev rolig. Da han blev taget med i kirke følte han at alle uafladeligt så efter ham, og man ansøger nu fra Tvis-Nørrefelding sogn om at få ham optaget i helbredelsesanstalten

Mpr nr. A102025
Dato : 18520610
Forfatter:Thomsen, Mogens, husfæster Hansdatter, Ane Kirstine, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Husfæster i Tendrup, Hornslet sogn, Mogens Thomsens kone Ane Kirstine Hansdatter er sindssyg. Familien underholdes for tiden af fattigvæsnet, bl.a. 2 børn på 9 og 5 år. Hun begæres optaget i asylet

Mpr nr. A102026
Dato : 18520623
Forfatter:Mynster, patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Forhenvrende amtsforvalter Mynster er indlagt i Slesvig, men det er både hans eget og familiens ønske, at han bliver overført til en anden anstalt, hvilket man herved ansøger om. Selmers Svar er beskadiget

Mpr nr. A102027
Dato : 18520706
Forfatter:Chrestensen, Chresten, tjenestekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. I Tvede sogn er man blevet besværet med en sindssyg tjenestekarl, Chresten Chrestensen Raabye, som idelig skal holdes i bevogtning, derfor ønsker man ham indlagt her

Mpr nr. A102028
Dato : 18520626
Forfatter:Huusbye, Jørgen Madsen, tjenstekarl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Den sindssyge tjenstekarl Jørgen Madsen Huusbye ønskes optaget på forandledning af Huusbye sogn

 

Kasse 102

20150814092814_00001.jpg 20150814092814_00002.jpg 20150814092814_00003.jpg 20150814092814_00004.jpg 20150814092814_00005.jpg
20150814092814_00006.jpg 20150814092814_00007.jpg 20150814092814_00008.jpg 20150814092814_00009.jpg 20150814092814_00010.jpg
20150814092814_00011.jpg 20150814092814_00012.jpg 20150814092814_00013.jpg