102 - 047 og 048 - 1852

Mpr nr. A102047
Dato : 18520902
Forfatter:Mller, Henritte, enkebispinde Mller, Kapellan Christian Frederik, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Enkebispinde Henriette Mller, Ribe ønsker sin søn Kapellan Christian Frederik Mller optaget i den 2. forplejningsklasse, hvilket han bliver. Han bliver udskrevet formentlig som uheldbredelig i 1855

Mpr nr. A102048
Dato : 18520902
Forfatter:Jeppesdatter, Maren, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Fattiglem Maren Jeppesdatter lider af sindssygedom, hvorfor sogneforstanderskabert ønsker hende indlagt på 3. forplejningsklasse. Hun udskrives som helbredet i 1853, men med bemærkning om muligheden for recidiv: Det understreges at hun den sidste tid har gået opsynet til hånde ved almindelig pigearbejde, men at hun er glemsom. Det er vanskeligt at finde arbejde til hende, da folk på egnen er bange for tilbagevenden af sygedommen

 

Kasse 102

20150813084950_00001.jpg 20150813084950_00002.jpg 20150813084950_00003.jpg 20150813084950_00004.jpg 20150813084950_00005.jpg
20150813084950_00006.jpg 20150813084950_00007.jpg 20150813084950_00008.jpg 20150813084950_00009.jpg 20150813084950_00010.jpg
20150813084950_00011.jpg 20150813084950_00012.jpg 20150813084950_00013.jpg 20150813084950_00014.jpg 20150813084950_00015.jpg
20150813084950_00016.jpg 20150813084950_00017.jpg 20150813084950_00018.jpg 20150813084950_00019.jpg 20150813084950_00020.jpg