102 - 053 og 054 - 1852

Mpr nr. A102053
Dato : 18520910
Forfatter:Jensen, Bertel Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Bertel Jensen indlægges for Skive kommunekasses regning på 3. klasse og udskrives efter kommunes ønske i 1853. Han skal køre med postvogn til Ålborg, hvorfra sognemændene må foranledige ham hentet. han har genvundet sit helbred så vidt, at Selmer mener, at han kan forlade anstalten

Mpr nr. A102054
Dato : 18520913
Forfatter:Hevning, Jens Sørensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Jens Sørensen Hevning bliver indlagt for fattigvæsnet i rsteds regning. Han udskrives i 1853 og afhentes af en gårdmand fra hans Hjemby

 

Kasse 102

20150813082907_00001.jpg 20150813082907_00002.jpg 20150813082907_00003.jpg 20150813082907_00004.jpg 20150813082907_00005.jpg
20150813082907_00006.jpg 20150813082907_00007.jpg 20150813082907_00008.jpg 20150813082907_00009.jpg 20150813082907_00010.jpg
20150813082907_00011.jpg 20150813082907_00012.jpg 20150813082907_00013.jpg 20150813082907_00014.jpg 20150813082907_00015.jpg
20150813082907_00016.jpg 20150813082907_00017.jpg 20150813082907_00018.jpg