103- 001-004 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103001
Dato : 19190310
Forfatter:Drechel Drechsel Lunn, forvalter Drecher
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brevveksling. Brev fra kommunen (Drecher, Drechel, Drechsel) til forvalter Lunn angående en koncept til et særvotum.

Mpr nr. A103002
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hesteregnskab. Udgifter til transport. 1917-18.

Mpr nr. A103003
Dato : 1919
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold, postkørsel. Udkast til svar på udkast til kommissionsbetænkning.

Mpr nr. A103004
Dato : 1919
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. udkast til betænkning.

 

Kasse 103

20160725073907_00001.jpg 20160725073907_00002.jpg 20160725073907_00003.jpg 20160725073907_00004.jpg 20160725073907_00005.jpg
20160725073907_00006.jpg 20160725073907_00007.jpg 20160725073907_00008.jpg 20160725073907_00009.jpg 20160725073907_00010.jpg
20160725073907_00011.jpg 20160725073907_00012.jpg 20160725073907_00013.jpg 20160725073907_00014.jpg 20160725073907_00015.jpg