103- 048-052 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103048
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Landbruget. Ulæselig håndskrift.

Mpr nr. A103049
Dato : 19170321
Forfatter:Lauridsen, C P
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: En vurdering af landbruget på hospitalet samt forslag til dyrkningsmåde og husdyrhold. Underskrevet af C. P. Lauridsen. Det foreslås, at der dyrkes kartofler på den lettere jord, og runkelroer i vekseldrift på den lerede jord. Endvidere foreslås det, at kobesætningen og svineholdet opretholdes uden opdræt.

Mpr nr. A103050
Dato : 19190811
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Udkast til betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915. Betænkningen indeholder en vudering af postbesørgelsen samt af hesteholdets størrelse.

Mpr nr. A103051
Dato : 19190816
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brev til kontorchef Lundbye angående kommissionsbetænkningsudkastet.

Mpr nr. A103052
Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: En vurdering af landbruget ved hospitalet skrevet af Peder Nielsen Lisbjerg Terp til kommissionen af 1. marts 1915.

 

Kasse 103

20160725082350_00001.jpg 20160725082350_00002.jpg 20160725082350_00003.jpg 20160725082350_00004.jpg 20160725082350_00005.jpg
20160725082350_00006.jpg 20160725082350_00007.jpg 20160725082350_00008.jpg 20160725082350_00009.jpg 20160725082350_00010.jpg
20160725082350_00011.jpg 20160725082350_00012.jpg 20160725082350_00013.jpg 20160725082350_00014.jpg 20160725082350_00015.jpg
20160725082350_00016.jpg 20160725082350_00017.jpg