103- 062-066 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103062
Dato : 19161129
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget på sindssygehospitalerne. Landbruget kanefter kommissionens mening foregå i overensstemmelse med indsendte erklæringer fra hospitalerne.

Mpr nr. A103063
Dato : 1914
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget i finansåret 1913-14. Der er spørgsmål vedrørende svineholdet, kvægholdet og hønseholdet samt anvendelsen af kunstgødning.

Mpr nr. A103064
Dato : 1915
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Notater vedrørende fastsættelsen af prisen på madaffald, som af forstander Hauch anses for at være ansat for lavt.

Mpr nr. A103065
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug Notater vedrørende et spørgeskema om landbruget. Bla.a. angående antallet af tønder svineæde, der er anvendt til svinefodring.

Mpr nr. A103066
Dato : 19161107
Forfatter:kommissionen af 1. marts 1915.
Emnegruppe: Administration
Tekst: Afbud til et kommissionsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 samt bemærkninger til de emner, der skal tages op på mødet.

 

Kasse 103

20160725083130_00001.jpg 20160725083130_00002.jpg 20160725083130_00003.jpg 20160725083130_00004.jpg 20160725083130_00005.jpg
20160725083130_00006.jpg 20160725083130_00007.jpg 20160725083130_00008.jpg