103- 067-071 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103067
Dato : 19161006
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Notat vedrørende antal købte og solgte grise i årene 1914-15 og 1915-16 samt svineæden.

Mpr nr. A103068
Dato : 19160907
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra sundhedsstyrelsen til justitsministeriet angående landbrugne på sindssygehospitalerne i Middelfart og ved Århus. Det anbefales, at der knyttes en tilsynsmand til hospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103069
Dato : 19160721
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen på sindssygehospitalet i Middelfart til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalet. Det anbefales, at landbruget opretholdes.

Mpr nr. A103070
Dato : 19160627
Forfatter:Lyndbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915 Nielsen, A P korpsdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Brev fra overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Det drejer sig hovedsageligt om prisen på madaffald. Hvis prisen i Viborg lægges til grund, får landbruget et underskud på 8000 kr. Overlægen motiverer sit særstandpunkt i kommissionen. Et følgebrev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen omhandler foderpenge til hesteholdets ernæring.

Mpr nr. A103071
Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Brev fra Hauch, forstander på Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående de tønder man anvender til amdaffald i Viborg og Århus. Tønderne er ikke lige store.

 

Kasse 103

20160725085421_00001.jpg 20160725085421_00002.jpg 20160725085421_00003.jpg 20160725085421_00004.jpg 20160725085421_00005.jpg
20160725085421_00006.jpg 20160725085421_00007.jpg 20160725085421_00008.jpg 20160725085421_00009.jpg 20160725085421_00010.jpg
20160725085421_00011.jpg