103- 079-082 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103079
Dato : 19160610
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen angående foderudgifter til heste. Han anser foderudgifterne for at være ansat lavt af forvalter Lund. Foderudgifterne er af andre anset for af være for høje.

Mpr nr. A103080
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1915-16.

Mpr nr. A103081
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. Iflg. forstander Hauch er indtægt ved hestefoding 300 kr for høj, indtægt for mælk 900 kr for høj, beholdningerne pr. 1. april 1913 er fejlagtigt indtægtsført, madaffaldet er ansat for lavt i pris.

Mpr nr. A103082
Dato : 19160226
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget. Evt. anvendelse af landhusholdningsregn skaber, og undersøgelse af jorden samt tilsyn med driften. Begge dele afsvises. Dato: 4/5 1916. VB vedrørende det fremsendte udkast til udvalgsbetænkning vedrørende avlsvæsnet ved statens sindssygehospitaler. Bemærkninger til nedsættelsen af indtægterne med 3442,20 kr i regnskabsåret 1913-14. En række andre indvendinger imod udkastet.

 

Kasse 103

20160725090106_00001.jpg 20160725090106_00002.jpg 20160725090106_00003.jpg 20160725090106_00004.jpg 20160725090106_00005.jpg
20160725090106_00006.jpg 20160725090106_00007.jpg 20160725090106_00008.jpg 20160725090106_00009.jpg 20160725090106_00010.jpg
20160725090106_00011.jpg