103- 083-087 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103083
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Avlsvæsnet. Notater til forstander Hauchs kritikpunkter af regnskabet for finansåret 1913-14. Foder til hestene, prisen på mælk, førsel af begyndelsbeholdningerne pr 1/4 1913 både som udgift og indtægt i regnskabet, svineregnskabet, udgiften til daglejerhjælp, indkøb af grise, svineæden mælkemængden.

Mpr nr. A103084
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget. Større kartoffeldyrkning, nedlæggelse af koholdet, svineæden til grise, prisen på madaffald.

Mpr nr. A103085
Dato : 19151230
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, to til forvalter Lund.

Mpr nr. A103086
Dato : 19151230
Forfatter:Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Svar på spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye.

Mpr nr. A103087
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til regnskabet over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Pris på hestefoderet, indtægt ved mælk, beholdningerne pr 1/4 1913, Pris på svineæden.

 

Kasse 103

20160725090313_00001.jpg 20160725090313_00002.jpg 20160725090313_00003.jpg 20160725090313_00004.jpg 20160725090313_00005.jpg
20160725090313_00006.jpg 20160725090313_00007.jpg 20160725090313_00008.jpg 20160725090313_00009.jpg 20160725090313_00010.jpg