103- 088-091 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103088
Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, H, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra forstander H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kontorchef Lyndbye. Bemærkninger til regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus 1913-14. Svineholdet, prisen på svineæde, fodring af heste, kvægholdet, prisen på mælk, patientarbejde.

Mpr nr. A103089
Dato : 19160102
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Regnskab, grundforbedring, kreaturholdet, sædskifte, svineholdet, evt. bordtforpagtning.

Mpr nr. A103090
Dato : 19151106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Regnskaber for 1912-13, 1913-14 og 1914-15.

Mpr nr. A103091
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Følgebrev til spørgeskema om landbruget vedrørende jordens dyrkning i almindelighed. Det drejer sig om sindssygehospitalet ved Middelfart.

 

Kasse 103

20160725090503_00001.jpg 20160725090503_00002.jpg 20160725090503_00003.jpg 20160725090503_00004.jpg 20160725090503_00005.jpg
20160725090503_00006.jpg 20160725090503_00007.jpg 20160725090503_00008.jpg 20160725090503_00009.jpg 20160725090503_00010.jpg
20160725090503_00011.jpg 20160725090503_00012.jpg