103- 096-099 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103096
Dato : 19140331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1913-14 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103097
Dato : 19150331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1914-15. Avlen er opdelt på havre, og byg, roer, gulerødder, hø og besætningen er opdelt i kohold, hestehold og hønsehold.

Mpr nr. A103098
Dato : 1917
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Kommentarer til forstander Hauchs bemærkninger til avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Hestenes arbejde, patientarbejde, mælkeprisen. Desuden oversigt over avlen i 1916 samt den kommende avl.

Mpr nr. A103099
Dato : 19180706
Forfatter:Lund, forvalter Tillge, Einer
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brev til forvalter Lund fra Einer Tillge sindssygehospitalet Middelfart. Det drejer sig dels om brændselsprisen dels om privatlivet.

 

Kasse 103

20160725090857_00001.jpg 20160725090857_00002.jpg 20160725090857_00003.jpg 20160725090857_00004.jpg 20160725090857_00005.jpg
20160725090857_00006.jpg 20160725090857_00007.jpg 20160725090857_00008.jpg 20160725090857_00009.jpg 20160725090857_00010.jpg
20160725090857_00011.jpg