103- 119-123 - 1915 til 1919

 

Mpr. nr. A103119
Tekst: Mangler i kassen

Mpr nr. A103120
Dato : 19160118
Forfatter:Lundbye, kontorchef Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev til kontorchef Lundbye fra forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole angående avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Efter Hauchs mening giver avlsvæsenet underskud. Prisen på svineæde er afsat for lavt, fodringen af heste er ansat til et for højt beløb, sommergræsning til køerne er ikke taget med i regnskabet, patienternes arbejdskraft er for billig.

Mpr nr. A103121
Dato : 19160102
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugsregnskab, der foretages en omhyggelig under søgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffes, kartofler og havesager dyrkes i så stor udstrækning, som forholdne tillader, og i alt fald i mindst to marker i sædskiftet, svineholdet udvides på Århus og Oringe.

Mpr nr. A103122
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jens Lunds svar, som belv oplæst i kommissionsmødet. Kvægholdet bør ikke afskaffes. Runkelroefrøavl er for usikker i udbytte. Der kan ikke såes hvede efter runkelreofrø. Landbrug.

Mpr nr. A103123
Dato : 19161017
Forfatter:Lund, Jens Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forstander Hauchs svar på Jens Lunds forslag. Hauch mener at kvægholdet bør afskaffes, roefrø kan godt dyrkes inden hvede. Kommentarer til regnskaberne 1914-15 og 1915-16 for sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 103

20160725094232_00001.jpg 20160725094232_00002.jpg 20160725094232_00003.jpg 20160725094232_00004.jpg 20160725094232_00005.jpg
20160725094232_00006.jpg 20160725094232_00007.jpg 20160725094232_00008.jpg 20160725094232_00009.jpg 20160725094232_00010.jpg
20160725094232_00011.jpg 20160725094232_00012.jpg 20160725094232_00013.jpg 20160725094232_00014.jpg