103- 124-127 - 1915 til 1919

 

Mpr nr. A103124
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til forstander Hauchs vurdering af regnskaberne for landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus underskrevet af forvalter Lund.

Mpr nr. A103125
Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens, konsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Konsulent Jens Lunds forslag tildyrkning af Vordingborg sindssygehospitals jorder. Sædskifte, koholdet, svineholdet og arbejdskraften. Landbrug.

Mpr nr. A103126
Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Foderenhedsbergninger af forstander Hauch. Sammenligning af kalkuleret foderpris til opfedning af de solgte grise med den ansatte pris for svineæden.

Mpr nr. A103127
Dato : 19161128
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommisionen af 1. marts 1915, angående lønningerne for plejersker, plejere og elever. Da det er vanskeligt at skaffe ansøgere anbefales det at hæve lønnen for disse personalekategorier.

 

Kasse 103

20160725094440_00001.jpg 20160725094440_00002.jpg 20160725094440_00003.jpg 20160725094440_00004.jpg 20160725094440_00005.jpg
20160725094440_00006.jpg 20160725094440_00007.jpg 20160725094440_00008.jpg 20160725094440_00009.jpg 20160725094440_00010.jpg