Kasse 103  1915 til 1919

Mpr nr. A103001
Dato : 19190310
Forfatter:Drechel Drechsel Lunn, forvalter Drecher
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brevveksling. Brev fra kommunen (Drecher, Drechel, Drechsel) til forvalter Lunn angående en koncept til et særvotum.

Mpr nr. A103002
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hesteregnskab. Udgifter til transport. 1917-18.

Mpr nr. A103003
Dato : 1919
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold, postkørsel. Udkast til svar på udkast til kommissionsbetænkning.

Mpr nr. A103004
Dato : 1919
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. udkast til betænkning.

 

    103-001-004

Mpr nr. A103005
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Medhjælp. Antal karle på sindssygehospitalerne. Sadelmagerarbejde 1916-17. Oversigt over hvad der gennemsnitligt dagligt pr. patient er betalt til medhjælp på statens sindssygehospitaler i finansåret 1915-16.

 

    103-005

Mpr nr. A103006
1919
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Kommissionen af 1. marts 1915. Udkast ti betænkning vedrørende hesteholdet.

Mpr nr. A103007
Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Møde i økonomiudvalget nedsat af kommissionen af 1. marts 1915 torsdag den 24. april kl. 10.30.
Mpr nr. A103008
Dato : 19190412
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 25. april 1919 kl. 10.30.

Mpr. nr. A103009
Tekst: Ingen

 

    103-006-009

Mpr nr. A103010
Dato : 19190312
Forfatter:Drechsel, borgmester af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brevveksling. Brev fra borgmester Drechsel i Århus til kommmissionen af 1. marts 1915 angående hospitalets hestehold.

Mpr nr. A103011
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1917-18.

 

    103-010-011

Mpr nr. A103012
Dato : 19180311
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brevveksling mellem direktionen for sindssygehospitalet ved Århus og justitsministeriet angående hesteholdet.

Mpr nr. A103013
Dato : 19171011
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående postbesørgelsen.

Mpr nr. A103014
Dato : 1919
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Indstilling fra kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen og hesteholdet.

Mpr nr. A103015
Dato : 19181224
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 anslåede udgifterne til køreheste og posthest.

 

    103-012-015

Mpr nr. A103016
Dato : 19181126
Forfatter:Larsen, Anders Kommissionen af 1. marts 1915, formanden
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra Anders Larsen Holbæk til formanden for kommissionen af 1. marts 1915 ansående hesteholdet på hospitalet i Nykøbing.

Mpr nr. A103017
Dato : 19181206
Forfatter:Hauch, H, Asmildkloster landbrugsskole af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet ved Århushospitalet.

Mpr nr. A103018
Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter ne til kørsel med andre heste en hospitalets egne for finansårene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103019
Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af andre heste end hospitalets egne i finansårene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103020
Dato : 19180518
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående anvendelen af fremmed heste samt beskrivende hospitalets landbrug.

 

    103-016-020

Mpr nr. A103021
Dato : 19180521
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Berv fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg angående kørselsudgifter i finansårene 1915-16 og 1916-17 til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103022
Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående anvendelsen af fremmede heste, hospitalets landbrug samt hospitalets belægning i årene 1915-16 og 1916-17.

Mpr nr. A103023
Dato : 19151001
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Reglement. Tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103024
Dato : 1919
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Kørselsudgifter på statens sindssygehospitaler i 1916-17 og 1917-18.

 

    103-021-024

Mpr nr. A103025
Dato : 19180720
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Ekstrakt vedrørende udgifter til køreheste samt til kørsel undenfor landbruget for sindssygehospitalet ved Vordingborg.

Mpr nr. A103026
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Antal funktionærer og antal patienter på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103027
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab vedrørende haven og landbruget ved sindssygehospitalet i Middelfart. 1917-18.

Mpr nr. A103028
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Notater vedrørende patientforhold.

Mpr nr. A103029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab for et hestehold.

Mpr nr. A103030
Dato : 19180620
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet.

 

    103-025-030

Mpr nr. A103031
Dato : 19180712
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende hestebestanden og dens anvendelse.

Mpr nr. A103032
Dato : 19180716
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende udgifter til hesteholdet.

Mpr nr. A103033
Dato : 19180713
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående hesteholdet og dets anvendelse.

Mpr nr. A103034
Dato : 19180705
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Værksteder og kørsel
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til kørsel.

Mpr nr. A103035
Dato : 19180706
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående udgifter til hesteholdet. Bilag mangler.

 

    103-031-035

Mpr nr. A103036
Dato : 19180621
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til kommissionen af 1. marts 1915 angående antal heste på hospitalet samt indtægter og udgifter af hesteholdet i året 1916-17.

Mpr nr. A103037
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab vedrørende landbrug samt kørsel og hestehold i året 1917-18 for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Udspecificeret fortjeneste ved henholdsvis landbrug og kørsel (til vognmandstakst).

Mpr nr. A103038
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Ekstrakt af regnskabet vedrørende driften af landbruget under sindssygehospitalet ved Vordingborg i finansåret 1917-18.

Mpr nr. A103039
Dato : 19180201
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Brev fra justitsministeriet til direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus angående postbesørgelsen til hospitalet.

Mpr nr. A103040
Dato : 19170905
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Brev fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående stillingen som postbud ved hospitalet. Det foreslås, at stillingen ophæves.

 

    103-036-040

Mpr nr. A103041
Dato : 1918
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Notater vedrørende kørselsudgifter.

Mpr nr. A103042
Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev til hospitalsforvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående antal heste på hospitalet og deres anvendelse.

Mpr nr. A103043
Dato : 19180710
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brev til hospitalsforvalter Lund fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående brændslskørslen på hospitalet og udgifterne til denne.

 

    103-041-043

Mpr nr. A103044
Dato : 19180131
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart til hospitalforvalter Lund vedrørende hesteholdet herunder anvendelsen af evt. fremmed hestekraft.

Mpr nr. A103045
Dato : 19220310
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra sindssygehospitalet ved Vorsingborg til hospitalsforvalter Lund Århus. Indeholder bemærkninger om tiderne samt underretningen om en driftsplan for markbruget.

Mpr nr. A103046
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hesteholdets anvendelse. En detaljeret gennemgang af kørselsopgaverne for hospitalets heste. Argumentation for at flere heste er nødvendige en de fire, som forstander Hauch mener er tilstrækkelige. Der er to ark.

Mpr nr. A103047
Dato : 19190815
Forfatter:Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr landbrug
Tekst: Tilsyneladende følgebrev til nr 103-046. fra sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Accept af at hesteantallet nedsættes, hvis det tilsvarende finder sted på de øvrige hospitaler.

 

    103-044-047

Mpr nr. A103048
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Landbruget. Ulæselig håndskrift.

Mpr nr. A103049
Dato : 19170321
Forfatter:Lauridsen, C P
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: En vurdering af landbruget på hospitalet samt forslag til dyrkningsmåde og husdyrhold. Underskrevet af C. P. Lauridsen. Det foreslås, at der dyrkes kartofler på den lettere jord, og runkelroer i vekseldrift på den lerede jord. Endvidere foreslås det, at kobesætningen og svineholdet opretholdes uden opdræt.

Mpr nr. A103050
Dato : 19190811
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Udkast til betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915. Betænkningen indeholder en vudering af postbesørgelsen samt af hesteholdets størrelse.

Mpr nr. A103051
Dato : 19190816
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brev til kontorchef Lundbye angående kommissionsbetænkningsudkastet.

Mpr nr. A103052
Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: En vurdering af landbruget ved hospitalet skrevet af Peder Nielsen Lisbjerg Terp til kommissionen af 1. marts 1915.

 

    103-048-052

Mpr nr. A103053
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Et tilbud til hospitalet om at købe to heste, som hospitalet hidtil har lejet.

Mpr nr. A103054
Dato : 19181014
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Liste over ændringer til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse.

Mpr nr. A103055
Dato : 19181017
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Liste over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus. Postbesørgelse.

Mpr nr. A103056
Dato : 19181021
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Lister over ærinder til besørget bud fra hospitalet til Århus på de nedenævnte datoer. Postbesørgelese 21/10 24/10 28/10 31/10 7/11 18/11 21/11.

 

    103-053-056

Mpr nr. A103057
Dato : 19180917
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Svar på forespørgsel angående leje af et spand heste, hvilket ikke kan lade sig gøre for tiden på grund af mangel på heste i Århus.

Mpr nr. A103058
Dato : 1916
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A103059
Dato : 1917
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Notater vedrørende marker, kunstgødning og kvæghold.

Mpr nr. A103060
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget.

Mpr nr. A103061
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget. Oplyser om arealets anvendelse, besætningens størrelse og sammensætning, køb og salg af korn og foderstoffer og arbejdskraft.

 

    103-057-061

Mpr nr. A103062
Dato : 19161129
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget på sindssygehospitalerne. Landbruget kanefter kommissionens mening foregå i overensstemmelse med indsendte erklæringer fra hospitalerne.

Mpr nr. A103063
Dato : 1914
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget i finansåret 1913-14. Der er spørgsmål vedrørende svineholdet, kvægholdet og hønseholdet samt anvendelsen af kunstgødning.

Mpr nr. A103064
Dato : 1915
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Notater vedrørende fastsættelsen af prisen på madaffald, som af forstander Hauch anses for at være ansat for lavt.

Mpr nr. A103065
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug Notater vedrørende et spørgeskema om landbruget. Bla.a. angående antallet af tønder svineæde, der er anvendt til svinefodring.

Mpr nr. A103066
Dato : 19161107
Forfatter:kommissionen af 1. marts 1915.
Emnegruppe: Administration
Tekst: Afbud til et kommissionsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 samt bemærkninger til de emner, der skal tages op på mødet.

 

    103-062-066

Mpr nr. A103067
Dato : 19161006
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Notat vedrørende antal købte og solgte grise i årene 1914-15 og 1915-16 samt svineæden.

Mpr nr. A103068
Dato : 19160907
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra sundhedsstyrelsen til justitsministeriet angående landbrugne på sindssygehospitalerne i Middelfart og ved Århus. Det anbefales, at der knyttes en tilsynsmand til hospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103069
Dato : 19160721
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra direktionen på sindssygehospitalet i Middelfart til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalet. Det anbefales, at landbruget opretholdes.

Mpr nr. A103070
Dato : 19160627
Forfatter:Lyndbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915 Nielsen, A P korpsdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Brev fra overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915. Det drejer sig hovedsageligt om prisen på madaffald. Hvis prisen i Viborg lægges til grund, får landbruget et underskud på 8000 kr. Overlægen motiverer sit særstandpunkt i kommissionen. Et følgebrev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen omhandler foderpenge til hesteholdets ernæring.

Mpr nr. A103071
Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Brev fra Hauch, forstander på Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående de tønder man anvender til amdaffald i Viborg og Århus. Tønderne er ikke lige store.

 

    103-067-071

Mpr nr. A103072
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffaldstøndernes størrelse samt kommentarer til forskellen i ansatte priser på madaffald i Viborg og Århus. Priserne på hestenes fodring. Markernes tilsåning.

Mpr nr. A103073
Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Brev fra forstander Hauch, Asmildkloster landbrugsskole, til kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående madaffaldstøndernes størrelse i Viborg og Århus. Oversigt over tøndestørrelser.

Mpr nr. A103074
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Kommissionsbetænkning vedrørende madaffaldstøndernes størrelse i Århus samt priserne på madaffaldet ansat i regnskabet. Kommissionen mener ikke, at der er holdt egentlig licitation i Århus.

Mpr nr. A103075
Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisssionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Udtalelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg angående den indstilling vedrørende landbruget ved hospitalet, som kommissionen af 1. marts 1915 er fremkommet med.

 

    103-072-075

Mpr nr. A103076 Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug>
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103077
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A103078
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1914-15.

 

     

Mpr nr. A103079
Dato : 19160610
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra korpsdyrlæge A. P. Nielsen angående foderudgifter til heste. Han anser foderudgifterne for at være ansat lavt af forvalter Lund. Foderudgifterne er af andre anset for af være for høje.

Mpr nr. A103080
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1915-16.

Mpr nr. A103081
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. Iflg. forstander Hauch er indtægt ved hestefoding 300 kr for høj, indtægt for mælk 900 kr for høj, beholdningerne pr. 1. april 1913 er fejlagtigt indtægtsført, madaffaldet er ansat for lavt i pris.

Mpr nr. A103082
Dato : 19160226
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget. Evt. anvendelse af landhusholdningsregn skaber, og undersøgelse af jorden samt tilsyn med driften. Begge dele afsvises. Dato: 4/5 1916. VB vedrørende det fremsendte udkast til udvalgsbetænkning vedrørende avlsvæsnet ved statens sindssygehospitaler. Bemærkninger til nedsættelsen af indtægterne med 3442,20 kr i regnskabsåret 1913-14. En række andre indvendinger imod udkastet.

 

    103-079-082

Mpr nr. A103083
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Avlsvæsnet. Notater til forstander Hauchs kritikpunkter af regnskabet for finansåret 1913-14. Foder til hestene, prisen på mælk, førsel af begyndelsbeholdningerne pr 1/4 1913 både som udgift og indtægt i regnskabet, svineregnskabet, udgiften til daglejerhjælp, indkøb af grise, svineæden mælkemængden.

Mpr nr. A103084
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende landbruget. Større kartoffeldyrkning, nedlæggelse af koholdet, svineæden til grise, prisen på madaffald.

Mpr nr. A103085
Dato : 19151230
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef, formand for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, to til forvalter Lund.

Mpr nr. A103086
Dato : 19151230
Forfatter:Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Svar på spørgsmål vedrørende landbruget fremsendt af kontorchef Lundbye.

Mpr nr. A103087
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til regnskabet over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Pris på hestefoderet, indtægt ved mælk, beholdningerne pr 1/4 1913, Pris på svineæden.

 

    103-083-087

Mpr nr. A103088
Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, H, forstander Asmildkloster landbrugsskole Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra forstander H. Hauch Asmildkloster landbrugsskole til kontorchef Lyndbye. Bemærkninger til regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus 1913-14. Svineholdet, prisen på svineæde, fodring af heste, kvægholdet, prisen på mælk, patientarbejde.

Mpr nr. A103089
Dato : 19160102
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Regnskab, grundforbedring, kreaturholdet, sædskifte, svineholdet, evt. bordtforpagtning.

Mpr nr. A103090
Dato : 19151106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Regnskaber for 1912-13, 1913-14 og 1914-15.

Mpr nr. A103091
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Følgebrev til spørgeskema om landbruget vedrørende jordens dyrkning i almindelighed. Det drejer sig om sindssygehospitalet ved Middelfart.

 

    103-088-091

Mpr nr. A103092
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A103093
Dato : 19151113
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Supplerende spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Salg af afgrøder på roden, folkeholdet Køb af kartofler og forbruget af kartofler, forbruget og købet af havesager.

Mpr nr. A103094
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Optegnelser vedrørende landbruget. Markerne , hysdyrholdet.

Mpr nr. A103095
Dato : 19130331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse for finansåret 1912-13 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

 

    103-092-095

Mpr nr. A103096
Dato : 19140331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1913-14 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103097
Dato : 19150331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Oversigt over udbyttet af avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus med vedføjet specifikation over dettes værdi og anvendelse i finansåret 1914-15. Avlen er opdelt på havre, og byg, roer, gulerødder, hø og besætningen er opdelt i kohold, hestehold og hønsehold.

Mpr nr. A103098
Dato : 1917
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Kommentarer til forstander Hauchs bemærkninger til avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Hestenes arbejde, patientarbejde, mælkeprisen. Desuden oversigt over avlen i 1916 samt den kommende avl.

Mpr nr. A103099
Dato : 19180706
Forfatter:Lund, forvalter Tillge, Einer
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brev til forvalter Lund fra Einer Tillge sindssygehospitalet Middelfart. Det drejer sig dels om brændselsprisen dels om privatlivet.

 

    103-096-099

Mpr nr. A103100
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Notater vedrørende postbesørgelsen. Den nødvendige kørsel med heste fra sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103101
Dato : 191802
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Antal pakker og breve til sindssygehospitalet underskrevet af postbud Morten Eriksen.

Mpr nr. A103102
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Fodring af heste. Køreheste, arbejdsheste, gartnerhest, posthest. Priser og mængder på fodret pr dag og pr år.

Mpr nr. A103103
Dato : 1918
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende hesteholdet. Ingen konkrete oplysninger.

Mpr nr. A103104
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Priser på have, havrehalm og rughalm.

Mpr nr. A103105
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Arealets fordeling på landbrug, haver og bygninger mv. for hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg, samt hesteholdets størrelse de enkelte steder.

 

    103-100-105

Mpr nr. A103106
Dato : 19180611
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse til den 26. juni kl. 10.30 i kommissionen af 1. marts 1915. Det er sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103107
Dato : 19180425
Forfatter:Lund, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Følgebrev til nr 103-108 vedrørende postbesørgelsen ved sindssygehospitalet og oplysning om snarlig mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915. Til forvalter A. Lund.

Mpr nr. A103108
Dato : 19180419
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Brev fra justitsministeriet til kommissionen af 1. marts 1915 angående postbesørgelsen ved sindssygehospitalet ved Århus. Der ønskes en udtalelse om spørgsmålet af kommissionen.

Mpr nr. A103109
Dato : 19180719
Forfatter:af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg, Det Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse til den 24. juli kl. 010.30i det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte økonomiudvalg. Sendt til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103110
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beskrivelse af hestenes arbejde. Argumentation af nødvendigheden af mindst seks heste på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    103-106-110

Mpr nr. A103111
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Notater vedrørende kørehestenes arbejdsområder. Argumentation for 5 heste til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103112
Dato : 191712
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Nr 66 af bladet Samvirke, medlemsblad for forening af hospitals- og anstalts-inspektører, -forstandere, -forvaltere m.fl. i Danmark. Indeholder oversigt over driften af en række hospitaler, en sammenligning af priserne på naturalier i årene 1914-17 fra Vejle Amt og sygehus' beretning, maksimalpriser på en række varer fastsat af staten.

Mpr nr. A103113
Dato : 19180623
Forfatter:i Viborg, Sindssygehospitalet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brev fra sindssygehospitalet i Viborg vedrørende årlige møder, ændringer af regulativet, udnævnelse af en økonomiskriver.

Mpr nr. A103114
Dato : 19180624
Forfatter:af funktionærer, Foreningen Christensen, N, formand for foreningen af funktionærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra N. Christensen, formand for Århusafdelingen af foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler. Det drejer sig om fereier, foreningen ønsker forskellige ferier længder for de forskellige personalekategorier.

 

    103-111-114

Mpr nr. A103115
Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet vedrørende landbruget ved hospitalerne ved Århus, Middelfart og Vordingborg. Landbrugne giver undrskud. Følgelig må bortforpagtning overvejes. Kvægholdet bør ophøre. Landbrugskonsulenter bør knyttes til driften som rådgivere. Svineholdet opretholdes og evt. udvides. Markplaner for de enkelte hospitaler.

Mpr nr. A103116
Dato : 19160522
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Følgebrev til betænkning nr 103-115 angående prisen på madaffald til grisene ved sindssygehospitalet ved Århus sammenlignet med priserne i Viborg.

Mpr nr. A103117
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er specifiseret 19 spørgsmål.

Mpr nr. A103118
Dato : 1916
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1914-15. Det udviser et overskud på 4022,14 kr.

 

    103-115-118

Mpr. nr. A103119
Tekst: Mangler i kassen

Mpr nr. A103120
Dato : 19160118
Forfatter:Lundbye, kontorchef Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Brev til kontorchef Lundbye fra forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole angående avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus. Efter Hauchs mening giver avlsvæsenet underskud. Prisen på svineæde er afsat for lavt, fodringen af heste er ansat til et for højt beløb, sommergræsning til køerne er ikke taget med i regnskabet, patienternes arbejdskraft er for billig.

Mpr nr. A103121
Dato : 19160102
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugsregnskab, der foretages en omhyggelig under søgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffes, kartofler og havesager dyrkes i så stor udstrækning, som forholdne tillader, og i alt fald i mindst to marker i sædskiftet, svineholdet udvides på Århus og Oringe.

Mpr nr. A103122
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Jens Lunds svar, som belv oplæst i kommissionsmødet. Kvægholdet bør ikke afskaffes. Runkelroefrøavl er for usikker i udbytte. Der kan ikke såes hvede efter runkelreofrø. Landbrug.

Mpr nr. A103123
Dato : 19161017
Forfatter:Lund, Jens Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forstander Hauchs svar på Jens Lunds forslag. Hauch mener at kvægholdet bør afskaffes, roefrø kan godt dyrkes inden hvede. Kommentarer til regnskaberne 1914-15 og 1915-16 for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    103-119-123

Mpr nr. A103124
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Bemærkninger til forstander Hauchs vurdering af regnskaberne for landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus underskrevet af forvalter Lund.

Mpr nr. A103125
Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens, konsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Konsulent Jens Lunds forslag tildyrkning af Vordingborg sindssygehospitals jorder. Sædskifte, koholdet, svineholdet og arbejdskraften. Landbrug.

Mpr nr. A103126
Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Foderenhedsbergninger af forstander Hauch. Sammenligning af kalkuleret foderpris til opfedning af de solgte grise med den ansatte pris for svineæden.

Mpr nr. A103127
Dato : 19161128
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommisionen af 1. marts 1915, angående lønningerne for plejersker, plejere og elever. Da det er vanskeligt at skaffe ansøgere anbefales det at hæve lønnen for disse personalekategorier.

 

    103-124-127

Mpr nr. A103128
Dato : 19161207
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lundbye, kontorchef formand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående et andragende fra håndværkerne på sindssygehospitalet ved Vordingborg om at få stillet overtrækstøj til rådighed på linje med maskinmestre.

Mpr nr. A103129
Dato : 19161222
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Berv til justitsministeriet fra kontorchef Lyndbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående funktionærer, som ønsker tildeling af brændsel og lys gratis. Andre funktionærers ønske om at kunne købe brændsel på hospitalet til kostpris anbefales afslået.

Mpr nr. A103130
Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående overtrækstøj til håndværkerne på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland. Der anbefales samme ordning i Vordingborg.

Mpr nr. A103131
Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Regnskab. Brev til justitsministeriet fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915, angående regnskabsaflæggelsen for statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103132
Dato : 19161129
Forfatter:Lundbye, kontorchef formand kommmisionen ad 1. marts 1915 Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev fra kontorchef Lundbye, formand for kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få frit ophold på 2. forplejningsklasse. Kommissionen anbefaler.

 

    103-128-132

Mpr nr. A103133
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale.

Mpr nr. A103134
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Udkast til budget for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103135
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udkast til regnskabsaflæggelse og bogføring på statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103136
Dato : 19161109
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer undr økonomien ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et andragende om, at funktionærerne ud over bolig får tilkendt brændsel og lys in natura, samt at de der får godtgørelse for brændsel, får lov til at købe brændsel til kostpris på hospitalet.

 

    103-133-136

Mpr nr. A103137
Dato : 19160807
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev fra sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland til justitsministeriet angående et andragende fra hoved bestyrelsen for sindssygehospitalernes funktionærforening om at give hospitalets håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinpersonalets.

Mpr nr. A103138
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Berv til direktionen for Oringe hospital fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler er angående ønsket om at få udleveret overtrækstøj til håndværkere i lighed med maskinpersonalet.

Mpr nr. A103139
Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet angående et andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomi på statens sindssygehospitaler om at få tilstået de ansatte håndværkere overtrækstøj i lighed med maskinmestrene.

Mpr nr. A103140
Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Løn. Brev fra husflidslærer N. Christensen til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med ønsket om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A103141
Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående husflidslærer Christensen ønske om erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse.

 

    103-137-141

Mpr nr. A103142
Dato : 19150505
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Fortegnelse over lønning og emolumenter til funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A103143
Dato : 19160616
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Forslag om en lønforbedring for foreningens funktionærer fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A103144
Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Indstilling fra kommisionen af 1. marts 1915 om at give lønforhøjelser til en række ansatte på sindssygehospitalerne sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A103145
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Nuværende løn, hvad kommisionen vedtog foreløbig i sidste møde, hvad kommisionen henstilles nu at foreslå.

 

    103-142-145

Mpr nr. A103146
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Notater vedrørende lønforhøjelse for kontorassistenter og forvalter.

Mpr nr. A103147
Dato : 19161116
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Ministeriet udbeder sig en udtalelse angående det udkast til budget og regnskabsførelse samt bogføring, som er udarbejdet. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A103148
Dato : 19161022
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Mangel på plejere og plejersker. Brev fra overlægerne ved statens sindssygehospitaler til justitsministeriet angående et forslag om at hæve lønnen for disse kategorier af ansatte, da det ellers vil være umuligt tilstrækkelige ansøgere.

Mpr nr. A103149
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted Tekst: Notater vedrørende institutionen Råmosegårds forfatning bygningsmæssigt.

 

    103-146-149

Mpr nr. A103150
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Forskellige arbejder, der bør foretages snarest.

Mpr nr. A103151
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Notater vedrørende vedligeholdelsesarbejder og fornyelser af hospitalet bygninger.

    103-150-151