104 - 020 til 023 - 1915

Mpr nr. A104020
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Notater to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Fri bolig, fri lægehjælp og medicin, sygeforsikring, haver og havesager, gæsteret.

Mpr nr. A104021
Dato : 19120525
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Anmodning om lønforhøjelse fra kontoristerne underskrevet Beyer, assistent. Det vises, hvor stor forskellen i lønudvikling er for forskellige grupper af ansatte. Den forøgede arbejdsbyrde for kontoristerne fremføres som begrundelse.

Mpr nr. A104022
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ansøgning om lønforhøjelse fra overplejere på fire sindssygehuse. Endvidere ønske om at opnå pensionsberetigelse efter 30 års tjeneste i stedet for som hidtil 40 år.

Mpr nr. A104023
Dato : 19151006
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Indkaldelse til møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 11. oktober kl. 10.30. Sendt til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 104

20160726075243_00001.jpg 20160726075243_00002.jpg 20160726075243_00003.jpg 20160726075243_00004.jpg 20160726075243_00005.jpg
20160726075243_00006.jpg 20160726075243_00007.jpg