104 - 031 til 035 - 1915

Mpr nr. A104031
Dato : 191506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Følgebrev til et forslag fra kommissionen af 1. marts 1915 til en lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler.ændring af plejepersonalets sammensætning gifte og ugifte plejere tillægges samme løn, opnåelse af lige stilling mellem hospitalerne angående fri lægehjælp og medicin

Mpr nr. A104032
Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ulykkesforsikring for det ansatte personale på sindssygehospitalerne. Brev fra Nordisk ulykkesforesikring-aktieselskab til kønmand Anders Larsen angående evt. tegning af en sådan forsikring

Mpr nr. A104033
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til statens sindssygehospitaler. Domicil i København ledet af en praktisk uddannet og handelsvidenskabeligt dannet købmand. Indkøb af overskudspartier

Mpr nr. A104034
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Dannelse af en indkøbsforening for alle sindssygehospitalerne. Ansættelse af en inspektør, der behjælpelig ved indkøb og kontrol af varer

Mpr nr. A104035
Dato : 1915
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

 

Kasse 104

20160726075843_00001.jpg 20160726075843_00002.jpg 20160726075843_00003.jpg 20160726075843_00004.jpg 20160726075843_00005.jpg
20160726075843_00006.jpg 20160726075843_00007.jpg 20160726075843_00008.jpg 20160726075843_00009.jpg 20160726075843_00010.jpg
20160726075843_00011.jpg 20160726075843_00012.jpg