104 - 041 til 045 - 1915

Mpr nr. A104041
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale. Tidligere løn, nuværende løn, plejerforeningens forslag, overlægernes forslag, Sct. hans foreslås med merudgift.

Mpr nr. A104042
Dato : 19161222
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens sindssygehospitaler anholder dels om, at der må blive givet de funktionærer, der har bolig i eller ved hospitlerne brændsel in natura men i stedet godtgørelse herfor, må få udleveret brændsel fra hospitalerne til samme pris som disse selv giver. Kommisionen af 1. marts 1915 har taget stilling til spørgsmålene, og den anbefaler ikke det sidstnævnte, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104043
Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland har anholdt om bemyndigelse til at udlevere overtrækstøj til de ved det nævnte hospitals faste ansatte håndværkere samt værkstedslederne. Kommissionen af 1. marts 1915 henstiller at andragendet behandles på samme måde som for sindssygehospitalet ved Vordingborgs vedkommende. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104044
Dato : 19151109
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Andragende fra hovedbestyrelsen for Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens Sindssygehospitaler om, at de funktionærer, der gives bolig i eller ved hospitalerne, også måtte gives brændsel og lys in natura. Desuden ønskes, at de funktionærer, der ikke har bolig og brændsel in natura, men i stedet godtgørelse herfor, måtte få udleveret brændsel fra hospitalet til samme pris, som dette selv giver. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104045
Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger
Tekst: Løn. Andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 104

20160726082135_00001.jpg 20160726082135_00002.jpg 20160726082135_00003.jpg 20160726082135_00004.jpg 20160726082135_00005.jpg
20160726082135_00006.jpg 20160726082135_00007.jpg