104 - 067 til 071 - 1915

Mpr nr. A104067
Dato : 19130703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående direktionens indstilling om løforhøjelser til en række ansatte. Merudgiften er beregnet. Brevet korrigerer et tidligere afsendt brev.

Mpr nr. A104068
Dato : 19130702
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Lønforandringer i finansåret 1914-15, hvis disse bevilliges. Det gælder for oldfrue og husbestyrerinde. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104069
Dato : 19130703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Merudgifter på budgettet til lønninger til husbestyrerinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk andrager 1400 kr for finansåret 1914-15. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104070
Dato : 19130702
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Budgettet for finansåret indeholder lønforhøjelser med udtrykkelig bemærkning herom i motiveringen. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104071
Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for statens 4 sindssygehospitalers plejerforeninger fremsætter ønske om at få tildelt forhandlingsret med justitsministeriet angående samtlige plejerpersonalets tjenstlige anliggender. Sendt af plejer Anton C. Andersen, formand dor plejerforeningen, til justitsminister Zahle.

 

Kasse 104

20160726083355_00001.jpg 20160726083355_00002.jpg 20160726083355_00003.jpg 20160726083355_00004.jpg 20160726083355_00005.jpg