104 - 072 til 076 - 1915

Mpr nr. A104072
Dato : 19130503
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Forvalter A. Lund ansøger om lønforhøjelse hos direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104073
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse nedsættes med 80 kr. Erstatning for frit ophold på 3. forplejningsklasse stiger med 30 kr. Forplejning på hospitalet kan opnås mod en betaling på 520 kr og 330 kr. Specialistbehandling og ophold på sygehuse betales ikke af hospitalet. Gifte funktionærer får for fremtiden ikke frugt og kartofler fra hospitalet. Gæsteret. Beklædning.

Mpr nr. A104074
Dato : 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Arealets benyttelse, sædskifte, husdyrhold, folkehold, patientarbejde. En række spørgsmål bliver besvaret. Tallene gælder for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104075
Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Peder Nielsen udtaler sig om den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Han udtaler sig rosende om landbrugets hidtidige drift.

Mpr nr. A104076
Dato : 19160105
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgsmål angående avlsvæsensregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. svineholdet, koholdet hønseholdet, anvendelse af kunstgødning. Priser og mængder på de producerede varer.

 

Kasse 104

20160726083517_00001.jpg 20160726083517_00002.jpg 20160726083517_00003.jpg 20160726083517_00004.jpg 20160726083517_00005.jpg
20160726083517_00006.jpg 20160726083517_00007.jpg 20160726083517_00008.jpg 20160726083517_00009.jpg 20160726083517_00010.jpg
20160726083517_00011.jpg