104 - 077 til 080 - 1915

Mpr nr. A104077
Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole argumenterer for af landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus giver underskud. Svinene er for store, når de købes, svineæden er afregnet til for lav pris, fodringen af fire køreheste er til for højt beløb, mælken er afregnet til for høj pris, patientarbejde er anført til for lav værdi.

Mpr nr. A104078
Dato : 1916
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Forstander Hauchs kritik af regnskabet.

Mpr nr. A104079
Dato : 1916
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrugsregnskab. Regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104080
Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udkast til indstilling til justitsministeriet angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne sendt til kommissionen af 1. marts 1915 fra det medsatte udvalg. Landbrug af hensyn til patienterne, Omlægning af driften så denne ikke giver så stort et underskud, tilknytning af konsulenter til overvågning af driften.

 

Kasse 104

20160726083715_00001.jpg 20160726083715_00002.jpg 20160726083715_00003.jpg 20160726083715_00004.jpg 20160726083715_00005.jpg
20160726083715_00006.jpg 20160726083715_00007.jpg 20160726083715_00008.jpg 20160726083715_00009.jpg 20160726083715_00010.jpg
20160726083715_00011.jpg 20160726083715_00012.jpg 20160726083715_00013.jpg 20160726083715_00014.jpg 20160726083715_00015.jpg