104 - 094 til 098 - 1915

Mpr nr. A104094
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overplejerne ved sindssygehospitalerne ansøger om lønforhøjelse og forbedring af pensionsreglerne. Endvidere ønskes en forbedring af erstatningen for naturalier. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104095
Dato : 19120525
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Kontorassistenterne ansøger om lønforhøjelse. Der er en oversigt over lønningerne før og efter 1. april 1908 samt de procentvise stigninger for en række funktionærer på hospitalerne. Kontorassistenternes løn på strafanstalterne anføres.

Mpr nr. A104096
Dato : 19130703
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev fra overlæge Hallager til justitsministeriet angående lønforhøjelse til en række ansatte og den samlede merudgift hertil. Det er en korrektion af et tidligere brev.

Mpr nr. A104097
Dato : 19130513
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev til justitsministeriet fra overlægen på sindssygehospitalet ved Middelfart, som på samtlige overlægers vegne spørger om, hvorvidt det kan tillades at give en række ansatte lønforhøjelse, det drejer sig om husbestyrinder, oldfruer, portner, vægter, fyrbødere og kusk.

Mpr nr. A104098
Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Formanden for hovedbestyrelsen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler plejer Anton C. Andersen sender en anmodning til justitsminister Zahle angående opnåelse af forhandlingsret med ministeriet vedrørende samtlige tjenstlige anliggender.

 

Kasse 104

20160726091045_00001.jpg 20160726091045_00002.jpg 20160726091045_00003.jpg 20160726091045_00004.jpg 20160726091045_00005.jpg
20160726091045_00006.jpg 20160726091045_00007.jpg 20160726091045_00008.jpg 20160726091045_00009.jpg