104 - 131 til 135 - 1915

Mpr nr. A104131
Emnegruppe: Administration
Tekst: I forbindelse med en revision af regulativet af 3/11 1888 behandles kompetencen mellem overlægerne og forvalterne. Det betones, at det skal undgås, at overlægen giver ordrer til forvalterens underordnede bag dennes ryg.

Mpr nr. A104132
Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev til forvalter Lund fra sindssygehospitalet i Viborg angående nogle tilsendte notater, der omhandler forvalter overlægeforholdet, spørgsmålet om fri lægehjælp til de ansatte afskaffelsen af 1. forplejningsklasse i Middelfart.

Mpr nr. A104133
Dato : 19150616
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Følgeskrivelse. Til forvalter A. Lund vedrørende en række sager, som på kommisionen af 1. marts 1915. næste møde.

Mpr nr. A104134
Forfatter:Lynd, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision
Tekst: Følgeskrivelse vedrørende et udkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler sendt til forvalter A. Lund. Endvidere meddelese om kommissionens næste møde (kommissionen af 1. marts 1915)

Mpr nr. A104135
Dato : 19150618
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Følgeskrivelse angående en række sager: lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler (forslag), forslag vedrørende lønninger til forskellige funktionærer på hospitalerne, forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende det førstnævnte forslag, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolumentreglement.

 

Kasse 104

20160726093501_00001.jpg 20160726093501_00002.jpg 20160726093501_00003.jpg 20160726093501_00004.jpg 20160726093501_00005.jpg
20160726093501_00006.jpg 20160726093501_00007.jpg 20160726093501_00008.jpg 20160726093501_00009.jpg