104 - 139 til 142 - 1915

Mpr nr. A104139
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Manufakturvarer. Licitation over manufakturvarer m.m. for sindssygehospitalet ved Middelfart for årene 12911-12, 1912-13, 1913-14 og 1914-15

Mpr nr. A104140
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Manufakturvarer. Liste over manufakturvarer m.m. og tilhørende priser for året 1915-16 gældende for sindssygehospitalet ved Middelfart

Mpr nr. A104141
Dato : 19100504
Forfatter:laboratorium, V Steins vegetabil-margarinefabrik, A/S Fåborg
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Resultat af en prøve vegetabil-margarine modtaget den 15. april indsendt af A/S Fåborg vegetabil-margarine Fabrik undersøge på V Steins laboratorium. Sammenlignet med Smør.

Mpr nr. A104142
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Fortegnelse over de ved sindssygehospitalet ved Århus i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 betalte varepriser med oplysning om anskaffelsesmåden

 

Kasse 104

20160726093842_00001.jpg 20160726093842_00003.jpg 20160726093842_00004.jpg 20160726093842_00005.jpg 20160726093842_00006.jpg
20160726093842_00009.jpg 20160726093842_00010.jpg 20160726093842_00013.jpg 20160726093842_00014.jpg 20160726093842_00015.jpg
20160726093842_00017.jpg 20160726093842_00018.jpg 20160726093842_00019.jpg 20160726093842_00020.jpg