104 - 149 til 152 - 1915

Mpr nr. A104149
Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915 angående tilstedeværelsen af landbrug ved sindssygehospitalerne. Gavnligheden for patienterne, landbrugenes underskud skal begrænses, tilknytning af konsulenter til landbrugene, forslag til sædskifte på de enkelte hospitaler, det nødvendige folkehold.

Mpr nr. A104150
Dato : 19160721
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Beskrivelse af landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Dette ønsker man på hospitalet opretholdt Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104151
Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktionen på sindssygehospitalet ved Vordingborg udtaler sig i anledning af den fra kommissionen af 1. marts 1915 framkomne indstilling om, hvorledes sindssygehospi- talerne ved Århus, Vordingborg og Middelfart bør benytte den dertil hørende jord.

Mpr nr. A104152
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår at hesteholdet nedskæres fra 7 til 4 heste, mens et mindretal i kommissionen foreslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og postheste og vogn skal afskaffes

 

Kasse 104

20160726102540_00001.jpg 20160726102540_00002.jpg 20160726102540_00003.jpg 20160726102540_00004.jpg 20160726102540_00005.jpg
20160726102540_00006.jpg 20160726102540_00007.jpg 20160726102540_00008.jpg 20160726102540_00009.jpg 20160726102540_00010.jpg
20160726102540_00011.jpg 20160726102540_00012.jpg 20160726102540_00013.jpg 20160726102540_00014.jpg 20160726102540_00015.jpg
20160726102540_00016.jpg 20160726102540_00017.jpg 20160726102540_00018.jpg 20160726102540_00019.jpg