104 - 153 til 156 - 1915

Mpr nr. A104153
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Hestehold og postbesørgelse. Et udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår, at hesteholdet nedskæres fra 7 til 5 heste, mens et mindretal i kommissionen forslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og posthest og vogn skal afskaffes

Mpr nr. A104154
Dato : 19190707
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Følgeskrivelse. Idet der fremsendes et nyt udkast til kommisionens indstilling til justitsministeriet. Sendt til overlæge Hallager.

Mpr nr. A104155
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kørselsudgifter. Kørsel med brændsel og proviant i året 1918-19. Sammenlignende udgifter, hvis hospitalet anvender egen lastbil til kørslen.

Mpr nr. A104156
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Postbesørgelse og hestehold. Udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen til og fra sindssygehospitalet ved Århus samt i forbindelse hermed behovet for heste. Kommissionens flertal foreslår, at postadressen flyttes fra Århus til Risskov, samt at antallet af heste nedskæres fra 7 til 4 heste. Den særlige posthest samt -vogn skal således afskaffes. Et mindretal i kommissionen foreslår, at det samlede transportbehov klares af tre heste, samt lastautomobil og et personautomobil.

 

Kasse 104

20160726103418_00001.jpg 20160726103418_00002.jpg 20160726103418_00003.jpg 20160726103418_00004.jpg 20160726103418_00005.jpg
20160726103418_00006.jpg 20160726103418_00007.jpg 20160726103418_00008.jpg 20160726103418_00009.jpg 20160726103418_00010.jpg
20160726103418_00011.jpg 20160726103418_00012.jpg 20160726103418_00013.jpg 20160726103418_00014.jpg 20160726103418_00015.jpg
20160726103418_00016.jpg