104 - 157 til 161 - 1915

Mpr nr. A104157
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygeforsikring. Notat vedrørende funktionærernes behandling for sygdomme. Det foreslås, at der oprettes en sygekasse for samtlige funktionærer på sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A104158
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Ansættelseskategorier, fridage og ferier, lønninger, regler for overgang fra en stilling til en anden, emolumenter og pensionsforhold.

Mpr nr. A104159
Dato : 19150422
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdomme. I forbindelse med forslaget om sygeforsikring anmoder kommissionen af 1. marts 1915 om at få oplyst, hvor stort et beløb der anvendt til vikarer under funktionærers sygdom, endvidere ønskes oplyst, hvor stor en del af lægernes tid der går til behandling af funktionærernes sygdomme. Overlæge Hallagers svar. Bilagt to opgørelser af anvendt beløb til tjenestens for besørgelse under sygdom, samt en fortegnelse over antallet af funktionærer med familie og tyende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104160
Dato : 19150616
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision
Tekst: Følgeskrivelse. Brevet sendes sammen med 6 forskellige skrivelser, som er nævnt i skrivelsen. Det drejer sig om, at forslag til emolumentreglement, to forslag om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler, ovrlæge Hallagers bemærkning til det ene forslag, forslag om oprettelse af et kontor til fællesindkøb for statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forhandlingsret for plejepersonalet. Endvidere er der en indkaldele til næste møde i kommissionen af 1. matrs 1915.

Mpr nr. A104161
Dato : 19150611
Forfatter:Krarup, overlæge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: ’ndring til lovudkast. Overlæge Hallagers ændringer til det lovudkast til lov om ordning af plejeforholdend på statens sindssygehospitaler, som overlæge Krarup har udarbejdet.

 

Kasse 104

20160726104226_00001.jpg 20160726104226_00002.jpg 20160726104226_00003.jpg 20160726104226_00004.jpg 20160726104226_00005.jpg
20160726104226_00006.jpg 20160726104226_00007.jpg 20160726104226_00008.jpg 20160726104226_00009.jpg 20160726104226_00010.jpg
20160726104226_00011.jpg 20160726104226_00012.jpg 20160726104226_00013.jpg 20160726104226_00014.jpg 20160726104226_00015.jpg