104 - 169 til 173 - 1915

Mpr nr. A104169
Dato : 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Arealets anvendelse, sædskifte husdyrholdet, køb og salg af korn mv. Køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104170
Dato : 19151106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssyggehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskifte, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104171
Dato : 19151029
Forfatter:formanden for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Supplerende bemærkninger til det spørgeskema, som er tilsendt hospitalet ved Middelfart. Sendt til formanden for kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104172
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgeskema til landbruget på stats sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A104173
Dato : 19151113
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Supplerende spørgsmål til hospitalet ved Middelfart angående dettes landbrug. Areal hvorfra afgrøden de solgt på roden, indtægten ved dette salg, mulige besparelser, hvis landbruget afskaffes, forbruget og købet af kartofler, købet af andre havesager.

 

Kasse 104

20160726111222_00001.jpg 20160726111222_00002.jpg 20160726111222_00003.jpg 20160726111222_00004.jpg 20160726111222_00005.jpg
20160726111222_00006.jpg 20160726111222_00007.jpg 20160726111222_00008.jpg 20160726111222_00009.jpg 20160726111222_00010.jpg
20160726111222_00011.jpg 20160726111222_00012.jpg 20160726111222_00013.jpg