104 - 180 til 182 - 1915

Mpr nr. A104180
Dato : 19160504
Forfatter:Lund, A, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forvalter A. Lunds kommentarer til forstander Hauchs analyse af regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104181
Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg til behsndling af spørgsmål vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler har afgivet denne betænkning om, hvorledes de tilhørende jordarealer rettest bør udnyttes.

Mpr nr. A104182
Dato : 19160501
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udkast til betænkning, som det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler agter af afgive.

 

Kasse 104

20160726114529_00001.jpg 20160726114529_00002.jpg 20160726114529_00003.jpg 20160726114529_00004.jpg 20160726114529_00005.jpg
20160726114529_00006.jpg 20160726114529_00007.jpg 20160726114529_00008.jpg 20160726114529_00009.jpg 20160726114529_00010.jpg
20160726114529_00011.jpg 20160726114529_00012.jpg 20160726114529_00013.jpg 20160726114529_00014.jpg 20160726114529_00015.jpg
20160726114529_00016.jpg 20160726114529_00017.jpg 20160726114529_00018.jpg 20160726114529_00019.jpg 20160726114529_00020.jpg