104 - 190 til 195 - 1915

Mpr nr. A104190
Dato : 19151027
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Følgeskrivelse til skema ved spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Måden, landbruget er blevet drevet på, er beskrevet.

Mpr nr. A104191
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Kun få af spørgsmålene har relevans til Middelfarthospitalet, da landbruget er så beskedent.

Mpr nr. A104192
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolunemter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104193
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. I forbindelse med den af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet indsendte skrivelse fra overlæge Hallager vedrørende udbyttet af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus foranlediges kommissionen til af fremkomme med en supplerende udtalelse til sin betænkning af 22 maj.

Mpr nr. A104194
Dato : 19160605
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Brev til forvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående priser på solgt madaffald.

Mpr nr. A104195
Dato : 19160627
Forfatter:Hauch, forstander Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende det af forstander Hauch kalkulerede underskud for hospitalets landbrug i 1913-14 på ca. 8000 kr. Ved sammenligning af priserne på madaffald på de forskellige sindssygehospitaler konkluderes, at den af Hauch dastatte pris er for høj, hvilket belaster regnskabet hårdt.

 

Kasse 104

20160726130649_00001.jpg 20160726130649_00002.jpg 20160726130649_00003.jpg 20160726130649_00004.jpg 20160726130649_00005.jpg
20160726130649_00006.jpg 20160726130649_00007.jpg 20160726130649_00008.jpg 20160726130649_00009.jpg 20160726130649_00010.jpg
20160726130649_00011.jpg 20160726130649_00012.jpg 20160726130649_00013.jpg 20160726130649_00014.jpg 20160726130649_00015.jpg
20160726130649_00016.jpg