104 - 196 til 203 - 1915

Mpr nr. A104196
Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Forstander Hauch redegør for forskellen mellem de anvendte tønder dels i Viborg dels i Århus. Han indrømmer at forskellen i tøndestørrelse forbedrer regnskabet for Århushospitalets landbrug med ca. 2500 kr.

Mpr nr. A104197
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestefodring. Idet forstande Hauch har anset prisen beregnet for foder til hestene på sindssygehospitalet ved Århus for for højt ansat meddeler korpsdyrlæge A. P. Nielsen, at han tværtimod med baggrund i 10 års erfaring med Hospitalets heste, anser prisen for for lavt ansat.

Mpr nr. A104198
Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Forstander Hauch udregner madaffaldets værdi efter hvor mange foderenheder, det har indeholdt de enkelte år. Herved kommer han frem til en højere pris for madaffaldet end tidligere antaget for sindssygehospitalet ved Århus' vedkommende.

Mpr nr. A104199
Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffaldstønder. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole redegør for forskellen mellem de anvendte madaffaldstønder dels i Århus dels i Viborg.

Mpr nr. A104200
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Kommissionen af 1. marts 1915 giver hermed en supplerende udtalelse til sin betænkning. Forskellen på madaffaldstønderne konstateres. Endvidere omtales de priser, der er opnået for madaffaldet, samt hvad der er budt på affaldet fra Århushospitalet.

Mpr nr. A104201
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. En supplerende udtalelse fra kommissionen af 1. marts 1915 angående værdien af madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus. Forstander Hauch har regnet ud, hvor mange foderenheder der har været i det opdræte madaffald, og med en pris på 6 øre pr foderenhed bliver værdien større end tidligere antaget.

Mpr nr. A104202
Dato : 19160907
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Sundhedsstyrelsen udtaler sig vedrørende landsbugne ved hospitalerne ved Middelfart og ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104203
Dato : 19151113
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. supplerende spørgsmål angående landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Areal med afgrøder solgt på roden, folkeholdet, antal heste, forbruget af kartofler, købet af kartofler, indkøb af havesager.

 

Kasse 104

20160726131421_00003.jpg 20160726131421_00012.jpg 20160726131421_00013.jpg