104 - 221 til 234 - 1915

Mpr nr. A104221
Dato : 19130523
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elev. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved kontoret at husholdersken har antaget en elev til medhjælp i køkkenet.

Mpr nr. A104222
Dato : 19091106
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisningstillæg.

Mpr nr. A104223
Dato : 18811206
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Betalingstakster for mad til gæster hos ansatte på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104224
Dato : 18970901
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Notater vedrørende bespisning af gæster hos funktionærer på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A104225
Dato : 19140622
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Madreter. En række madretter godkendt til at måtte gives på 3. forplejningsklasse fra 1. maj.

Mpr nr. A104226
Dato : 19111016
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus giver hermed tilladelse til forvalter A. Lund må udstede og underskrive kontokurant-anvisninger betalbare til sygehusets leverandører. For at de skal være bindende skal de være noterede af hospitalets bogholder

Mpr nr. A104227
Dato : 19110429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Nedsættelse af præmien for nogle livs- forsikringspolicer tilhørende overlæge Hallager.

Mpr nr. A104228
Dato : 19100315
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Familiebolig. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus har vedtaget at indrette familiebolig på hospitalet til kontorassistent Beyer

Mpr nr. A104229
Dato : 19100107
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104230
Dato : 19100310
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104231
Dato : 19191030
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Tilbageholdelse af præmie for livsforsikring samt af renter og afdrag af det på forsikringspoliceerne opnåede lån. Tilbageholdelsen sker i overlæge Hallagers løn. Meddelelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til hospitalets kontor.

Mpr nr. A104232
Dato : 19090915
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har tilladt, at der fremtidig udbetales såvel opsynsmænd og opsynspiger løn for hver forløben måned, dog således at udbetalingerne foregår den 12. eller forsåvidt den 12. er en helligdag den nærmest følgende søgnedag. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104233
Dato : 19090915
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Opsynene må fremtidig være ude af aftenen til kl 24 uden særlig tilladelse

Mpr nr. A104234
Dato : 19090209
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Ved overflytning til plejeanstalten Råmosegård og Dalstrup af patienter, der indlagt i sindssygehospitalet for det offentliges regning, behøves der kun tilkendegivelse af, ar vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

 

Kasse 104

20160726134851_00001.jpg 20160726134851_00002.jpg 20160726134851_00003.jpg 20160726134851_00004.jpg 20160726134851_00005.jpg
20160726134851_00006.jpg 20160726134851_00007.jpg 20160726134851_00008.jpg 20160726134851_00009.jpg 20160726134851_00010.jpg
20160726134851_00011.jpg 20160726134851_00012.jpg 20160726134851_00013.jpg 20160726134851_00014.jpg 20160726134851_00015.jpg
20160726134851_00016.jpg