104 - 261 til 275 - 1915

Mpr nr. A104261
Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Olsen, T H, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at dr skal tilbageholdes et beløb i opsynmand T. H. Olsens løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104262
Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Nielsen, P C, gartner
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i gartner P. C. Nielsens løn til betaling af prlæmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104263
Dato : 19070916
Forfatter:Lund, A, forvalter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i forvalter A. Lunds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104264
Dato : 19070916
Forfatter:Kjær, J C J, overopsynsmand Nielsen, N Chr, snedker Andersen, A, portner Rasmussen, Chr, avlskarl Christensen, F G, maskinmester for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionæreres løn tilbageholdes et beløb til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Overopsynsmand J. C. J. Kjær, snedker N. Chr. Nielsen, portner A. Andersen, avlskarl Chr. Rasmussen, maskinmester F. G. Christensen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104265
Dato : 19070916
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Sørensen, S, badebetjent og barber Holm, 1. reservelæge Eriksen, M, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionærers løn tilbageholdes et beløb til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstaltenfor livsforsikring. Badebetjent og barber S. Sørensen, 1. reservelæge Holm, postbud M. Eriksen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104266
Dato : 19070916
Forfatter:Andersen, A C, opsynsmand Jensen, A C, røgter Jacobsen, S, tømrer Borring, R B A, kusk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i følgende funktionærers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsantalten for livsforsikring. Opsynsmand A. C. Andersen, røgter A. C. Jensen, tømrer S. Jacobsen, kusk R. B. A. Borring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104267
Dato : 19070831
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Herrstrøm, G R, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i bogholder G. R. Herrstrøms løn til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104268
Dato : 19000130
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Maskinmesterens lejlighed er blevet forsynet med centralvarme og bevilliges herefter 3,5 favns brænde årlig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104269
Dato : 19010202
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Forvalteren spørger om, hvor meget brænde der skal tildeles overopsynsmanden på hospitalet. Dette fastsættes af direktionen til 6 favne årligt. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104270
Dato : 18880326
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det meddeles herved forvalteren, hvilket kvantum brænde, der skal tildeles reservelægen, bogholderen, gartneren, portneren. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104271
Dato : 19070605
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel: Tildelingen af brænde forhøjes for en række funktionærer på sindssygehospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved århus til kontoret.

Mpr nr. A104272
Dato : 19030309
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det tildelte brænde for en række funktionærer forhøjes fra 2 til 3 favne årligt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104273
Dato : 19051112
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har vedtaget ændringer i instruksen for forvalteren og kontorassistenten for forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104274
Dato : 19050414
Forfatter:Holm, 1 reservelæge
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det meddeles herved kontoret, at 1. reservelæge Holm fra 1. april at regne har fået tilladelse til at bruge kogegas i stedet for en del af det ham tilkommende brændsel. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104275
Dato : 19040610
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientudskrivning. Ved afhenterens ankomst skal dette meddeles kontoret, og evt. betaling af løn for patientarbejde skal ske herfra. Fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 104

20160728102311_00001.jpg 20160728102311_00002.jpg 20160728102311_00003.jpg 20160728102311_00004.jpg 20160728102311_00005.jpg
20160728102311_00006.jpg 20160728102311_00007.jpg 20160728102311_00008.jpg 20160728102311_00009.jpg 20160728102311_00010.jpg
20160728102311_00011.jpg 20160728102311_00012.jpg 20160728102311_00013.jpg 20160728102311_00014.jpg 20160728102311_00015.jpg