104 - 276 til 290 - 1915

Mpr nr. A104276
Dato : 19031014
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Justitsministeriet godkender de foranstaltninger, som hospitalet har til hensigt at foretage for at undgå truende vandmangel, Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104277
Dato : 19010419
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Der vil for fremtiden blive givet en kop kaffe på 2. forplejningsklasse efter reglementet på 1. forplejningsklasse, endvidere indføres spisereglementet for 3. forplejningsklasse på sindssygehospitalet i Viborg i Århus. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104278
Dato : 18950110
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forbruget til tillavning af kirsebærsuppe til 3. forplejningsklasse samt kaffe til 2. og 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus,

Mpr nr. A104279
Dato : 18980421
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Tillavning af en række nye madretter. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104280
Dato : 18990928
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elev. Der er givet tilladelse til at husholdersken antager en elev til medhjælp i køkkenet. Eleven ydes fri station uden bespisningstillæg på 2. forplejningsklasse, og husholdersken oppebærer det honorar, eleven betaler. Eleven opføres ikke i hospitalets budget. Fra direktionen ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104281
Dato : 18990201
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Fradags dato skal der medregnes smør ved severing af vndgrød. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104282
Dato : 18990322
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter forvalterens forslag anvendes der i fremtiden smør og flormel til søbekål og kørvelsuppe i stedet for havregryn. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104283
Dato : 18991204
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. En række madretter, som kan gives som afveksling for kødsuppe med boller på 1. og 2. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104284
Dato : 19011213
Forfatter:Husbestyrinden
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter husbestyrindens forslag ændres den madmæssige sammensætning af madretten flæskeæggekage. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104285
Dato : 19000301
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Der skal fra 1. februar ikke udleveres smør til risvælling til 1. og 2. forplejningsklasse. Fra 1. marts må der anvendes 1/12 pot skummet mælk ved tillavning af sovs til klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104286
Dato : 18810308
Emnegruppe: Revision
Tekst: Skydning. Det er ikke tilladt at skyde i gårde og haver uden særlig tilladelse, hvilket forvalteren bedes bekendtgøre blandt funktionærer og tyende på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104287
Dato : 18980404
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Der gives herved bemyndigelse for kassereren at lægge penge ud for patienterne efter regninger, som er forsynede med vedkommende overopsyns attestation samt for, at bogholderen noterer disse regninger. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104288
Dato : 18990308
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbdjede. Patienter på 3. forplejningsklasse beskæftiget med husgerning skal fra 1. april lønnes med 6 øre daglig. Fra dirrektionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104289
Dato : 19000508
Forfatter:Wessel, Emil Vett &
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Det meddeles herved, at direktionen har antaget et tilbud fra Emil Vett & Wessel om levering af hør og blår for året fra 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104290
Dato : 18990829
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Der gives tillægsbevilling til en række anskafffelser til hospitalet, hvilket meddeles fra justitsministeriet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

 

Kasse 104

20160728113846_00001.jpg 20160728113846_00002.jpg 20160728113846_00003.jpg 20160728113846_00004.jpg 20160728113846_00005.jpg
20160728113846_00006.jpg 20160728113846_00007.jpg 20160728113846_00008.jpg 20160728113846_00009.jpg 20160728113846_00010.jpg
20160728113846_00011.jpg 20160728113846_00012.jpg 20160728113846_00013.jpg 20160728113846_00014.jpg 20160728113846_00015.jpg
20160728113846_00016.jpg 20160728113846_00017.jpg