104 - 291 til 305 - 1915

Mpr nr. A104291
Dato : 19000406
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udgifter. Der vil forekomme budgetoverskridelser på en række konti. Justitsministeriet forventer i forbindelse med det afsluttede regnskab for indeværende finansår at modtage indstilling fra direktionen med hensyn til de da endelig opgjorte overskridelser. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104292
Dato : 18991222
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontor. Direktionen har vedtaget et tillæg til kontorets forreretningsorden. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104293
Dato : 18991222
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bestemmelser for tilsyn og ombytning af inventarium m.m..

Mpr nr. A104294
Dato : 18990930
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende, at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddagsmellemmaden til hospitalets samtlige tyendepersonale i 3. forplejningsklasse skal gives 8 kvint kød til hver fra 1. oktober at regne.

Mpr nr. A104295
Dato : 18981012
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Forbedring af sanitære og tekniske forhold. Direktionen forsindssygehospitalet ved Århus har ansøgt justitsministeriet om at måtte igangsætte de i de pågældende henseender fornødne forbedringer. Denne bemyndigelse er hermed givet

Mpr nr. A104296
Dato : 18970927
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampmaskine. Direktionen ønsker at anskaffe en dampmaskine, hvilket bevilges af justitsministeriet på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår. Endvidere ønskes bevilget penge til opførelse af et maskinhus samt til indkøb af dampvaskeapparater. Dettte beløb søges bevilget ved ændringsforslag til finanslovforslaget for næste finansår, til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104297
Dato : 18930221
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Inventar. Justitsministeriet bifalder, at mur- og nagel- faste tilbehør til bygninger samt andre fast anbragte genstande udgår af inventarfortegnelsen. Inventarlisten indordnes i fire afdelinger : 1. beklædning, linned og sengeinventar, 2. møbler, instrumenter o.s.v. 3. bøger til kirke og kontorbrug, 4. kreaturer. Hvert fente år skal forvalteren foretage en hovedoptælling for hver af hospitalets hovedafdelinger af disses bestyrer. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104298
Dato : 18980905
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter reglementet tilkommer det kun funktionærerne at få dessert om søndagen, hvorfor desserter på de øvrige ugedage inddrages, da udlevering af desserter fejlagtigt har fundet sted. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalteren.

Mpr nr. A104299
Dato : 18960907
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at i den anstaltens budgetforslag for finansåret 1897-98 foreslåede genindførelse af brugen af smør i stedet for margarine til den tørre kost i 3. forplejningsklasse allerede træder i kraft fra 1. oktober at regne for tyendets vedkommende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104300
Dato : 18950927
Forfatter:Holm, overlæge for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kasseren, at der skal trilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af præmie for den i statsanstalten for livsforsikring oprettede enkepension, der er pligtig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104301
Dato : 18941113
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at en række nedenfornævnte retter, der ikke er nomeret i bespisningsreglementet, men som serveres en gang imellem, skal opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med de vedføjede kvantiteter pr. portion. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104302
Dato : 18931221
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningstillæget til nattevagterne skal for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104303
Dato : 18940920
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Fra den 1. oktober gøres der forsøg med anvendelse af margarine til de tørre måltider på 3. forplejningsklasse til varm mad anvendes fortsat smør. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104304
Dato : 18940920
Forfatter:Borch, revisor kancelliråd
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev til revisor kancelliråd Borch angående starten på anvendelse af margarine fra den 5. oktober. Fre direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104305
Dato : 18931120
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forbruget af kaffe til nattevagterne er ikke opført på det månedlige bespisningsregnskab, da det ikke har hjemmel i hospitalets spisereglement. Der ønskes direktionens samtykke til, at kvantummet af kaffebønner m.v., der månedlig gives til nattevagterne, af husholdersken må opgives for kontoret for dette at opføre på den fortegnelse over køkkenets ekstraforbrug, der forelægges overlægen til anvisning. Direktionen giver sit samtykke hertil. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

Kasse 104

20160728122742_00001.jpg 20160728122742_00002.jpg 20160728122742_00003.jpg 20160728122742_00004.jpg 20160728122742_00005.jpg
20160728122742_00006.jpg 20160728122742_00007.jpg 20160728122742_00008.jpg 20160728122742_00009.jpg 20160728122742_00010.jpg
20160728122742_00011.jpg 20160728122742_00012.jpg 20160728122742_00013.jpg 20160728122742_00014.jpg 20160728122742_00015.jpg
20160728122742_00016.jpg 20160728122742_00017.jpg 20160728122742_00018.jpg 20160728122742_00019.jpg 20160728122742_00020.jpg
20160728122742_00021.jpg