104 - 306 til 315 - 1915

Mpr nr. A104306
Dato : 18901227
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patintoptagelse. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der i et vist omfang gives patienter fra Færørene fortrins-ret til optagelse på et af sindssygehospitalerne, fortrinsvis det i Vordingborg.

Mpr nr. A104307
Dato : 18900918
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Håndværkerbladet. Det meddeles herved, at Håndværkerbladet fra 1. juni udkommer som fællesorgan for dansk håndværk og industri. Det ønskes fra bladets side, at dette kunne indeholde bekendtgørelser om auktioner, licitationer m.v. vedrørende håndværk og industri. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104308
Dato : 18900611
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Håndværkerbladet. Fællesorgan for dansk håndværk og indusrti nr. 38, 7. årgang.

Mpr nr. A104309
Dato : 18890928
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareleverance. Ved vareleverancer skal hospitalet spørge leverandørne om, hvorvidt de leverede varer er dansk eller udenlandsk oprindelse. Endvidere skal man så vidt muligt anvende lokale håndværkere og handlende. Ved licitation skal bud, som gøres for udenlandske personers eller firmaers regning ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104310
Dato : 18860518
Forfatter:Schønheyder, vandinspektør Hassel & Teudt, firma
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Sikringsforanstaltninger. Vandinspektør Schønheyder foreslår, at de sikringsforanstaltninger, som er bragt i forslag for sindssygehospitalet ved Århus, og som er bevilget penge til, udføres af firmaet Hassel & Teudt. Pumperne skal muligvis leveres af et svensk firma. Arbejdet skal udføres uden licitation. At udbude arbejdet i licitation mener Schønheyder vil give dårlig resultat. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A104311
Dato : 18861231
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Regning for sikringsarbejdertil sindssygehospitalet ved Århus fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A104312
Dato : 18870216
Forfatter:og Teudt, Hassel Holm, overlæge Schønheyder
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Sikringsforanstaltninger, Hermed sendes en regning fra Hassel og Teudt på forskellege suppleringsarbejder samt regning for tilsyn med arbejderne fra Schønheyder. De supplerende arbejder nævnes. Til overlæge Holm sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104313
Dato : 18860130
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer. Justitsministeriet har meddelt, at der i konditionerne for licitationer indføres en bestemmelse om, at bud, som gøres for udenlandske personers og firmaers regning, ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104314
Dato : 18850610
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Porto. Justitsministeriet meddeler herved, at portoudgifter ikke skal med i de månedlige kasseekstrakter, regnskabsekstrakten da disse beløb refunderes ved årets udgang. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104315
Dato : 18800930
Forfatter:Mensen, Marie, forhenværende husholderske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Understøttelse. Justitsministeriet meddele herved, at det beløb, som i finansåret 1879-80 er bevilget forhenværende husholderske Marie Jensen i understøttelse, ikke er ført til udgift i det indsendte regnskab, dette skal ske snarest, idet kontoen løn øges med dette beløb, men kassebeholdningen nedskrives tilsvarende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

 

Kasse 104

20160728124136_00001.jpg 20160728124136_00002.jpg 20160728124136_00003.jpg 20160728124136_00004.jpg 20160728124136_00005.jpg
20160728124136_00006.jpg 20160728124136_00007.jpg 20160728124136_00008.jpg 20160728124136_00009.jpg 20160728124136_00010.jpg
20160728124136_00011.jpg 20160728124136_00012.jpg 20160728124136_00013.jpg 20160728124136_00014.jpg 20160728124136_00015.jpg