104 - 327 til 340 - 1915

Mpr nr. A104327
Dato : 18830211
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Tillæg til taksten for patientarbejde af 28. december 1874 gældende for arbejde udført af kvindlige patienter. Det drejer sig om uldkartning, garnvinding og reparation af klædningsstykker og linned. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104328
Dato : 18741228
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Takst for beklædningsgenstande, der på forlangende mod refusion udleveres af hospitalet til patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104329
Dato : 18701114
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Revisionsdepartementet meddeler, at det fra justitsministeriet har modtaget kasseekstrakten af regnskabet for juli kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. I fremtiden ønskes det fra departementets side af kasseekstrakterne sendes direkte dertil

Mpr nr. A104330
Dato : 18670628
Forfatter:Gædeken, reservelæge doktor
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Angående det til særtillæg, som hospitalet vil yde reservelæge Doktor Gædeken, meddeles fra justitsministeriet, at dette godkender udbetalingen af dette beløb, som ydes for tidsrummet 1. april - 30. juni, hvor han fratræder stillingen ved hospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104331
Dato : 18661009
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet anmoder om, at der i fremtiden indsendes et udørligt budgetforslag, i stedet for som hidtil blodt at anføre ændringerne fra sidste års budget. Endvidere ønskes budgetforslaget tilsendt inden udgangen af juli måned som hidtil. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104332
Dato : 18650612
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patinter. Justitsministeriet meddeler, at hans majestæt kongen har bifaldet, at beboerne på ørre Tyrstrup kan indlægge deres sindssyge på sindssygehospitalet ved Århus i stedet som hidtil på sindssygehospitalet i Slesvig. Betalingen bliver årligt henholdsvis 512 rdl, 256 rdl og 160 rdl for forplejningsklasserne 1. 2. og 3. Fra direktionen for Sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104333
Dato : 18631026
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement, 3. klasse. Direktionen giver sit samtykke til, at der afvekslende med peberrodssovs gives sovs med soja, når det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med peberrod. Opskriften på sovsen findes i skrivelsen, der er stilet til anstaltens kontor

Mpr nr. A104334
Dato : 18631020
Forfatter:Overopsynet Forvalteren
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Efter det hidtil anvendte beklædningsreglement har det været således, at når en pt. på 3. klasse har haft tøj der ikke svarer til den ønskede standard, da har man ved overopsynets foranstaltning enten bestilt stoffer fra Århus eller købt tøj i Århus. Denne praksis bringer overopsynet i kommissionærforhold samt giver en del ulejlighed, hvorfor man pr. ovenstående dato i direktionen har besluttet, at nyt tøj skal anskaffes af anstaltens beholdninger efter priser, der er opført i skrivelsen og undertegnet af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104335
Dato : 18640202
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktionen skriver til sindssygeanstaltens kontor, at man ønsker oplysninger om, hvorfor der i december er underbalance på regnskabet for brød og smør, da der ikke er tilsvarende underbalance i november. Herfor ønskes en motivering, da priserne formentilg ikke kan være så forskellige.

Mpr nr. A104336
Dato : 18630806
Emnegruppe: Administration
Tekst: Stempelmærker. I skrivelse til ministeriet har man efter spørgsmål fra anstaltens kontor fået oplyst følgende, hvilket direktionen meddeler kontoret til videre foranstaltning. Efter lov af 1861 og 1863 skal der ikke anvendes stemplet papir til gældsbeviser og kautionsbeviser, men i stedet stempelmærker, hvilket det tillades at anvende og kassere foranlediget af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104337
Dato : 18521110
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Underbalance. Der har på regnskabet i forrige finansår været en underbalance, som man har søgt dækket af tilskud ved tillægsbevilling, hvilket ministeriet har approberet, idet der anvises 2500 kr, som dog ikke dækker hele underbalancen, idet der er en beholdning af viktualier, som delvist overføres til indeværende finansår. Hvilket meddeles til kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104338
Dato : 18621108
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Revisionsdepartementet har misbilliget den anvendte regnskabsføring, som er fastholdt af anstaltens kasserer, ministeriet har derfor i en skrivelse meddelt, hvorledes regnskabet efter god skik og instruks til omtalte betjente skal føres, hvilket direktionen meddeler videre til kontoret til videre foranstaltning

Mpr nr. A104339
Dato : 18620519
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Det har hidtil været skik, at overopsynet har lagt ud for den kaffe, der blev købt af patienterne for deres opsparede arbejdsfortjeneste, dette mener man ikke kan være billigt mere, idet der ved udvidelsen er kommet flere patienter. Derfor meddeler direktionen til kontoret, at der for fremtiden skal leveres kaffe på forskud, som senere skal betales med ptt.s arbejdsfortjeneste. Der skal aflægges månedligt regnskab for, hvad der udleveres Hidtil har anstalten leveret fløden gratis, men dette ophører nu.

Mpr nr. A104340
Dato : 18620519
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Overlægen har hidtil ført regnskab over de penge, der ifølge s 27 i regulativet tilfalder patienter for arbejde, men ønsker herefter at ovrgive dette regnskab til kontoret, hvilket direktionen meddeler dette.

 

Kasse 104

20160728131146_00001.jpg 20160728131146_00002.jpg 20160728131146_00003.jpg 20160728131146_00004.jpg 20160728131146_00005.jpg
20160728131146_00006.jpg 20160728131146_00007.jpg 20160728131146_00008.jpg 20160728131146_00009.jpg 20160728131146_00010.jpg
20160728131146_00011.jpg 20160728131146_00012.jpg 20160728131146_00013.jpg 20160728131146_00014.jpg 20160728131146_00015.jpg
20160728131146_00016.jpg 20160728131146_00017.jpg 20160728131146_00018.jpg 20160728131146_00019.jpg 20160728131146_00020.jpg