104 - 341 til 355 - 1915

Mpr nr. A104341
Dato : 18611223
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseekstrakt. Det har hidtil været almindeligt, at kasseekstrakten blev afleveret først i den efterfølgende måned, men på grund af byggeriet har det været nødvendigt at udskyde denne til sidste halvdel af næstfølgende måned. Idet direktionen bemærker at kasseekstraktens funktion går tabt ved en sådan forsinkelse og da der efter byggeriets afslutning er mere arbejdskraft til rådighed på kontoret, anmoder direktionen om, at få tilstillet kasseekstrakten og regnskabet over viktualier noget tidligere, end det på det sidste har været almindeligt

Mpr nr. A104342
Dato : 18610823
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Ved udvidelse af anstalten er der sket en forøgelse af forretningerne, hvorfor direktionen ser sig nødsaget til at sende nye instrukser til Forvalteren, bogholderen og kontorassistenten, gældende fra den 1. september 1861. Hvilket direktionen herved meddeler kontoret

Mpr nr. A104343
Dato : 18600314
Forfatter:Nielsen, købmand
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Restanceliste. Foranlediget af en restance fra købmand Nielsen i Agger der fortiden forhandles, anmoder direktionen om, at der for fremtiden kvartalsvis indleveres en liste til direktionen om restancer. Hvilket meddeles kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104344
Dato : 18570606
Forfatter:Lauerberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Lauerberg i Vejlby har modtaget ordre til at overtage sjælesorgen ved anstalten, men ønsker 300 Rd. i løn i stedet for de 200, som ministeriet har godkendt, hvilket han i skrivelse til direktionen anmoder om at få. Meddelelse fra direktionen til forvalteren.

Mpr nr. A104345
Dato : 18570502
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Driftstilskud. Direktionen har indsendt andragende til justitsministeriet om udbetaling af 1400 rdl., som ministeriet ikke ønsker at udbetale, da finansåret er overskredet

Mpr nr. A104346
Dato : 18771124
Forfatter:Muller, R J E Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Nedklassering af patient. At patienten skuespiller R. J. E. Muller (no2898) fra i morgen den 25. november at regne overføres til 3die forplejningsklasse mod halv betaling, meddeles herved kontoret til fornøden underretning. Selmer.

Mpr nr. A104347
Dato : 18770817
Forfatter:Jens, Carlsen Johannes, Pedersen
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Dagløn. I anledning af Jens Carlsens og Johannes Pedersens andreagende om forhøjelse af deres lønninger har direktionen vedtaget fra 1. august at regne at forhøje Jens Carlsens dagløn til 2 kr 90 øre om sommeren og 2 kr 85 øre om vinteren, hvorimod den ikke finder anledning til forhøjelse af Johannes Pedersens dagløn. Dette ville forvalteren behage at bringe til vedkonnendes kundskab.

Mpr nr. A104348
Dato : 18770501
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Mulkter. Liste over opsynsmænd, der er idømt bøder, underskrevet af Holm

Mpr nr. A104349
Dato : 18761201
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Bøder. Brev til forvalteren fra Selmer med liste over opsynsmænd og piger, der er idømt bøder og anvisning om, at bøderne skal indeholdes i lønnen, såfremt pågældende ikke fortrækker strakt at indbetale beløbet

Mpr nr. A104350
Dato : 18761126
Forfatter:Meyer, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen den 27. november vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig for patienten nr. 2723 fru Meyers regning, meddeles herved kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104351
Dato : 18760907
Forfatter:Kofoed, V S
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forplejningsklasse. At patienten nr 2742 fru V. S. Kofoed fra i morgen den 8. dennes, gaar over til 1. Forplejningsklasse, meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104352
Dato : 18760515
Forfatter:Junget, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra Dags dato bliver paa spiselisten opført 1 kop kaffe for patienten nr 2702, fru Jungets regning, meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104353
Dato : 18760121
Forfatter:Hansen, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen dagligt vil blive rekvireret en kop kaffe på spiselisten for patienten 2621 frøken Hansens regning meddeles herved.

Mpr nr. A104354
Dato : 18741223
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Taxt for Beklædningsgenstande, der paa forlangende mod Refusion udleveres af Anstalten til Patienter af 3die forplejningsklasse. Underskrevet af direktionen.

Mpr nr. A104355
Dato : 18740116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Kostdage. Statsrevisionen har ytret ønske om at få oplyst i hvilket forhold de virkelige kostdage på asylet står i til de bevilgede. Dette meddeler Selmer til kontoret  

 

Kasse 104

20160728133100_00001.jpg 20160728133100_00002.jpg 20160728133100_00003.jpg 20160728133100_00004.jpg 20160728133100_00005.jpg
20160728133100_00006.jpg 20160728133100_00007.jpg 20160728133100_00008.jpg 20160728133100_00009.jpg 20160728133100_00010.jpg
20160728133100_00011.jpg 20160728133100_00012.jpg 20160728133100_00013.jpg 20160728133100_00014.jpg 20160728133100_00015.jpg
20160728133100_00016.jpg 20160728133100_00017.jpg