Kasse 104 1915

Mpr nr. A104005
Dato : 19141206
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. A. Berettigelsen til optagelse, B. Bestemmelser om bestyrelsen og personalet, C. konomiske bestemmelser, D. Bestemmelser om optagelsen, Behandlingen og udskrivningen

Mpr nr. A104006
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

   

104-005 og 006

Mpr nr. A104007
Emnegruppe: Revision
Tekst: Nyt forslag til ss 32-38 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104008
Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab af 1898, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forsikring. Brev fra Nordisk ulykkesforsikring-aktiselskab af 1898 til købmand Anders Larsen angående en ulykkesforsikring for hospitalets ansatte. (Nykøbing Sjælland)

Mpr nr. A104009
Dato : 191506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Indstilling om at give hovedbestyrelen for 1 plejerpersonalet på statens sindssygehospitaler forhandlingsret overfor justitsministeriet i tjenstlige anliggender. Afsendt af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet

Mpr nr. A104010
Dato : 191506
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Følgeskrivelse til et udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagene er nævnt.

Mpr nr. A104011
Dato : 191506
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeforhold. Følgeskrivelse til et forslag om en ny lov for ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

   

104-007 til 011

Mpr nr. A104012
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeforhold. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104013
Dato : 19150611
Forfatter:Hallager, overlæge Krarup, overlæge
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeforhold. Kommentarer til det af overlæge Krarup udarbejdede forslag til lov om ordning af plejeforholdene på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104014
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumentreglement. Notater vedrørende ansattes ret til at have gæster i 14 dage eller tre uger til nedsat betaling.

Mpr nr. A104015
Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeforhold. Kommissionen af 1. marts 1915 udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt der skal lovgives inden for det område, som er dækket af lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 15 og 13. maj 1911. Kommissionen foretrækker, at der udstedes et regulativ, der er fælles for hospitalerne I det følgende kommenteres den nuværende lovs bestemmelser, og der stilles ændringsforslag

   

104-012 til 015

Mpr nr. A104016
Dato : 1915
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statenssindssygehospi taler

Mpr nr. A104017
Dato : 1915
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104018
Dato : 1915
Forfatter:Andersen, A C
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. A. C. Andersens forslag

Mpr nr. A104019
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

   

104-016 til 019

Mpr nr. A104020
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Notater to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Fri bolig, fri lægehjælp og medicin, sygeforsikring, haver og havesager, gæsteret.

Mpr nr. A104021
Dato : 19120525
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Anmodning om lønforhøjelse fra kontoristerne underskrevet Beyer, assistent. Det vises, hvor stor forskellen i lønudvikling er for forskellige grupper af ansatte. Den forøgede arbejdsbyrde for kontoristerne fremføres som begrundelse.

Mpr nr. A104022
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ansøgning om lønforhøjelse fra overplejere på fire sindssygehuse. Endvidere ønske om at opnå pensionsberetigelse efter 30 års tjeneste i stedet for som hidtil 40 år.

Mpr nr. A104023
Dato : 19151006
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Indkaldelse til møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 11. oktober kl. 10.30. Sendt til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

   

104-020 til 023

Mpr nr. A104024
Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Administration.
Tekst: konomi. Fælles indkøb af varer til sindssygehospitalerne for at opnå en billigere pris, oprettelse af 1 økonomikontor. Forslag behandlede i kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104025
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Berettilgelse til optagelse, bestemmelser om bestyrelsen og personalet, økonomiske bestemmelser

Mpr nr. A104026
Emnegruppe: Revision
Tekst: Mindretalsforslag til forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler angående ss 2,3, 4, og 6 stk. of s 5.

   

104-024 til 026

Mpr nr. A104027
Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse af kommissionen af 1. marts 1915 til den 11. oktober d.å. til behandling af forslaget om at oprette et økonomikontor fælles for alle sindssygehospitalerne. Sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104028
Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Følgebrev til mødeindkaldesle angående det opdrag, kommissionen har fået af justitsministeriet til behandling af forslaget til oprettelse af et økonomikontor til sindssygehospitalerne. Kommissionen af 1. marts 1915. sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104029
Dato : 19151130
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915 til 6. december d.å. 10.30., der vil på mødet blive behandelet emnerne indkøb af varer til hospitalerne og disses landbrug. Sendt til forvalter Lund Århus

Mpr nr. A104030
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

   

104-027 til 030

Mpr nr. A104031
Dato : 191506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Følgebrev til et forslag fra kommissionen af 1. marts 1915 til en lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler.ændring af plejepersonalets sammensætning gifte og ugifte plejere tillægges samme løn, opnåelse af lige stilling mellem hospitalerne angående fri lægehjælp og medicin

Mpr nr. A104032
Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ulykkesforsikring for det ansatte personale på sindssygehospitalerne. Brev fra Nordisk ulykkesforesikring-aktieselskab til kønmand Anders Larsen angående evt. tegning af en sådan forsikring

Mpr nr. A104033
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til statens sindssygehospitaler. Domicil i København ledet af en praktisk uddannet og handelsvidenskabeligt dannet købmand. Indkøb af overskudspartier

Mpr nr. A104034
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Dannelse af en indkøbsforening for alle sindssygehospitalerne. Ansættelse af en inspektør, der behjælpelig ved indkøb og kontrol af varer

Mpr nr. A104035
Dato : 1915
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

   

104-031 til 035

Mpr nr. A104036
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104037
Dato : 19150618
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Følgebrev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Der nævnes i brevet lovforslag om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler, forslag til lønninger til forskellige funktionærer, forslag til indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, en skrivelse vedrørende det førstnævnte lovforslag til ministeriet, en skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolument reglement.

Mpr nr. A104038
Dato : 191506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et ønske fra hovedbestyrelen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler om at opnå forhandlingsret med ministeriet i tjenstlige anliggender, hvilket anbefales af kommisionen.

Mpr nr. A104039
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Værdi af funktionærenes emolumenter for så vidt angår beklædningsgenstande.

Mpr nr. A104040
Dato : 19140725
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Antal patienter indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i tiåret 1903-4 - 1912-13. I alt indlagt, deraf på 3. klasse og 1 samt 2 klasse, fordeling af patienter dels på Middelfart og Vordingborg område, dels på Århus og Viborgs område.

   

104-036 til 040

Mpr nr. A104041
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale. Tidligere løn, nuværende løn, plejerforeningens forslag, overlægernes forslag, Sct. hans foreslås med merudgift.

Mpr nr. A104042
Dato : 19161222
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens sindssygehospitaler anholder dels om, at der må blive givet de funktionærer, der har bolig i eller ved hospitlerne brændsel in natura men i stedet godtgørelse herfor, må få udleveret brændsel fra hospitalerne til samme pris som disse selv giver. Kommisionen af 1. marts 1915 har taget stilling til spørgsmålene, og den anbefaler ikke det sidstnævnte, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104043
Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland har anholdt om bemyndigelse til at udlevere overtrækstøj til de ved det nævnte hospitals faste ansatte håndværkere samt værkstedslederne. Kommissionen af 1. marts 1915 henstiller at andragendet behandles på samme måde som for sindssygehospitalet ved Vordingborgs vedkommende. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104044
Dato : 19151109
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Andragende fra hovedbestyrelsen for Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens Sindssygehospitaler om, at de funktionærer, der gives bolig i eller ved hospitalerne, også måtte gives brændsel og lys in natura. Desuden ønskes, at de funktionærer, der ikke har bolig og brændsel in natura, men i stedet godtgørelse herfor, måtte få udleveret brændsel fra hospitalet til samme pris, som dette selv giver. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104045
Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger
Tekst: Løn. Andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

   

104-041 til 045

Mpr nr. A104046
Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger
Tekst: Løn. Følgebrev til andragende fra husflidslærer Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104047
Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A104048
Dato : 19160807
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dettte anbefales af direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A104049
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til de fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Sendt til Oringe hospital

Mpr nr. A104050
Dato : 19151203
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Bemærkninger til emolumentreglement af 1. oktober 1915 trædende i kraft 1. april 1916.

   

104-046 til 050

Mpr nr. A104051
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Udkast til relement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fribolig og frit brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning

Mpr nr. A104052
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler Nyt udkast.

Mpr nr. A104053
Dato : 19150703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Følgebrev til et nyt udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagne er nævnt.

Mpr nr. A104054
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Oversigt indeholdende lønforhøjelser for en række ansatte. Forskydningerne mellem de enkelte lønninger kommenteres

   

104-051 til 054

Mpr nr. A104055
Dato : 1913
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havesager. Leverede urter og frugter til de private familier på hospitalet.

Mpr nr. A104056
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Lønninger ved statens sindssygehospitaler samt emolumenter. Kommissionens forslag og bemærkninger til dette forslag.

Mpr nr. A104057
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Samarbejde. Notater om forholdet mellem forvalter og bogholder samt mellem overlæge og forvalter. Forvalteren følger sig ugleset. Bogholderen er steget mere i løn end forvalteren, og de to stillinger er blevet sideordnet mens bogholderen tidligere var underordnet forvalteren. Overlægen træffer andre afgørelser end forvalteren.

Mpr nr. A104058
Emnegruppe: Administration
Tekst: Samarbejde. Lægerne administrerer hen over hovedet af forvalteren. Forvalterens kaution. Overlægen kan blande sig i husholdningen hen over hovedet på forvalter, køkkenbestyrerinde og oldfrue. Forvalteren som medlem af direktionen. Hospitalerne er både underlagt justitsministeriet og sundhedsstyrelsen.

   

104-055 til 058

Mpr nr. A104067
Dato : 19130703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående direktionens indstilling om løforhøjelser til en række ansatte. Merudgiften er beregnet. Brevet korrigerer et tidligere afsendt brev.

Mpr nr. A104068
Dato : 19130702
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Lønforandringer i finansåret 1914-15, hvis disse bevilliges. Det gælder for oldfrue og husbestyrerinde. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104069
Dato : 19130703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Merudgifter på budgettet til lønninger til husbestyrerinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk andrager 1400 kr for finansåret 1914-15. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104070
Dato : 19130702
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Budgettet for finansåret indeholder lønforhøjelser med udtrykkelig bemærkning herom i motiveringen. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104071
Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for statens 4 sindssygehospitalers plejerforeninger fremsætter ønske om at få tildelt forhandlingsret med justitsministeriet angående samtlige plejerpersonalets tjenstlige anliggender. Sendt af plejer Anton C. Andersen, formand dor plejerforeningen, til justitsminister Zahle.

   

104-067 til 071

Mpr nr. A104072
Dato : 19130503
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Forvalter A. Lund ansøger om lønforhøjelse hos direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104073
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse nedsættes med 80 kr. Erstatning for frit ophold på 3. forplejningsklasse stiger med 30 kr. Forplejning på hospitalet kan opnås mod en betaling på 520 kr og 330 kr. Specialistbehandling og ophold på sygehuse betales ikke af hospitalet. Gifte funktionærer får for fremtiden ikke frugt og kartofler fra hospitalet. Gæsteret. Beklædning.

Mpr nr. A104074
Dato : 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Arealets benyttelse, sædskifte, husdyrhold, folkehold, patientarbejde. En række spørgsmål bliver besvaret. Tallene gælder for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104075
Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Peder Nielsen udtaler sig om den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Han udtaler sig rosende om landbrugets hidtidige drift.

Mpr nr. A104076
Dato : 19160105
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgsmål angående avlsvæsensregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. svineholdet, koholdet hønseholdet, anvendelse af kunstgødning. Priser og mængder på de producerede varer.

   

104-072 til 076

Mpr nr. A104077
Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole argumenterer for af landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus giver underskud. Svinene er for store, når de købes, svineæden er afregnet til for lav pris, fodringen af fire køreheste er til for højt beløb, mælken er afregnet til for høj pris, patientarbejde er anført til for lav værdi.

Mpr nr. A104078
Dato : 1916
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Forstander Hauchs kritik af regnskabet.

Mpr nr. A104079
Dato : 1916
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrugsregnskab. Regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104080
Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udkast til indstilling til justitsministeriet angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne sendt til kommissionen af 1. marts 1915 fra det medsatte udvalg. Landbrug af hensyn til patienterne, Omlægning af driften så denne ikke giver så stort et underskud, tilknytning af konsulenter til overvågning af driften.

   

104-077 til 080

Mpr nr. A104089
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Størrelsen af tønder svineæden måles i dels i Viborg dels i Århus. Licitation over madaffaldet i Århus. Kalkulation af det medgåede foder til opfedning af grisene viser, at værdien af madaffaldet ikke er for højt sat.

Mpr nr. A104090
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Størrelsen af de anvendte tønder til madaffaldet. Kalkulation af forderprisen for opfedning af grisene giver en høj pris for madaffaldet. Følgelig giver landbruget ved hospitalet underskud

Mpr nr. A104091
Dato : 19160506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Kommissionen af 1. marts 1915 holder møde den 16. maj kl. 10.30. Til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104092
Dato : 19161110
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Møde. Udsættelse af et møde, da hverken forstander Hauch eller forvalter Lund kan komme til det først berammede møde. Mødet finder sted den 20. november 1916.

Mpr nr. A104093
Dato : 19160501
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Møde. Det af kommissionen af 1. matrs 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler holder møde den 15. maj kl 10.30. Udkast til udvalgs betænkning medsendes til forvalter Lund Århus

   

104-089 til 093

Mpr nr. A104094
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overplejerne ved sindssygehospitalerne ansøger om lønforhøjelse og forbedring af pensionsreglerne. Endvidere ønskes en forbedring af erstatningen for naturalier. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104095
Dato : 19120525
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Kontorassistenterne ansøger om lønforhøjelse. Der er en oversigt over lønningerne før og efter 1. april 1908 samt de procentvise stigninger for en række funktionærer på hospitalerne. Kontorassistenternes løn på strafanstalterne anføres.

Mpr nr. A104096
Dato : 19130703
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev fra overlæge Hallager til justitsministeriet angående lønforhøjelse til en række ansatte og den samlede merudgift hertil. Det er en korrektion af et tidligere brev.

Mpr nr. A104097
Dato : 19130513
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Brev til justitsministeriet fra overlægen på sindssygehospitalet ved Middelfart, som på samtlige overlægers vegne spørger om, hvorvidt det kan tillades at give en række ansatte lønforhøjelse, det drejer sig om husbestyrinder, oldfruer, portner, vægter, fyrbødere og kusk.

Mpr nr. A104098
Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Formanden for hovedbestyrelsen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler plejer Anton C. Andersen sender en anmodning til justitsminister Zahle angående opnåelse af forhandlingsret med ministeriet vedrørende samtlige tjenstlige anliggender.

   

104-094 til 098

Mpr nr. A104104
Dato : 19160226
Forfatter:Lyndbye, kontorchef Larsen, Anders af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kommissionen af 1. marts 1915. Brev fra Anders Larsen til kontorchef Lundbye formand for kommisionen angående det fællesindkøb, som var tænkt oprettet for alle sindssygehospitalerne

Mpr nr. A104105
Dato : 19160228
Forfatter:Lundbye, kontorchef Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev fra kontorchef Lundbye ti forvalter Lund. Da forvalter Lund ikke var tilstede ved det sidste udvalgsmøde sendes en skrivelse, som blev læst op på mødet.

Mpr nr. A104106
Dato : 19161212
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Porcelænshandlerforening, Københavns Glas & for de danske Isenkræmmerforeninger, Centraludvalget
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Brev fra Centraludvalget for de danske Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas & Porcelænshandlerforening til kommisionen af 1. marts 1915 angående oprettelsen af et fællesindkøbskontor for alle sindssygehospitaler. Udvalget tager afstand fra oprettelsen af et sådant kontor, fordi det går ud over byernes næring der, hvor hospitalerne ligger

Mpr nr. A104107
Dato : 19160621
Emnegruppe: Administration
Tekst: konomikontoret. Der argumenteres mod oprettelse af et fællesindkøbskontor for sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A104108
Dato : 19150618
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Indkøbet af fødevarer i finansåret 1913- 14. Regnskabet er specificeret på en række varer.

   

104-104 til 108

Mpr nr. A104109
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskabet for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti

Mpr nr. A104110
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskabsudgifterne for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104111
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til stattens sindssygehospitaler. Hjemsted i København ledet af en praktisk udannet og en handelsvidenskabeligt dannet købmand

Mpr nr. A104112
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Evt. ansættelse af en inspektør, som skal forestå indkøbene. Dette frarådes

   

104-109 til 112

Mpr nr. A104113
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madvarer. En række forskellige madvarer er noteret op.

Mpr nr. A104114
Dato : 19150501
Forfatter:Kjærsgård, J N, tømmerhandler
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Prisliste. Brædder og tømmer fr J. N. Kjærsgårds tømmerhandel

Mpr nr. A104115
Dato : 19151002
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Statistiske efterretninger 7. årgang nr 21, indeholdende høstudbyttet i 1915, arbejdsløsheden i juli 1915 samt detailpriser i september 1915.

Mpr nr. A104116
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Sindssygehospitalerne træder sammen og danner en fælles indkøbsforening. Ministeriet antager en varekyndig mand til inspektør ved samtlige statens sindssygehospitaler

   

104-113 til 116

Mpr nr. A104117
Dato : 19151008
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Fremgangsmåden ved anskaffelse af varer til st. Hans hospital. Sendt til justitsministeriet fra Københavns magistrat

Mpr nr. A104118
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Notater vedrørende indkøb

Mpr nr. A104119
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Fødevarer, forbrug af fødevarer, sæbe, kul, tørv, koks og brænde i finansåret 1913-14

Mpr nr. A104120
Dato : 1915
Forfatter:Christiansen, Bagermester Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brødpriser. Bagermester Christiansen skriver til forvalter A. Lund vedrørende priserne på franskbrød og sigtebrød, samt kommenterer evt. billigere produkter.

   

104-117 til 120

Mpr nr. A104124
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Varepriser. Fortegnelse over i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 ved sindssygehospitalet i Viborg betalte varepriser med angivelse af den anvendte fremskaffelsesmåde

   

104-124

Mpr nr. A104125
Dato : 19151117
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Varepriser. Fortegnelse over priser på varer indkøbte til sindssygehospitalet ved Vordingborg i tidsrummet 1. april 1911 - ultimo oktober 1915

   

104-125

Mpr nr. A104131
Emnegruppe: Administration
Tekst: I forbindelse med en revision af regulativet af 3/11 1888 behandles kompetencen mellem overlægerne og forvalterne. Det betones, at det skal undgås, at overlægen giver ordrer til forvalterens underordnede bag dennes ryg.

Mpr nr. A104132
Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Brev til forvalter Lund fra sindssygehospitalet i Viborg angående nogle tilsendte notater, der omhandler forvalter overlægeforholdet, spørgsmålet om fri lægehjælp til de ansatte afskaffelsen af 1. forplejningsklasse i Middelfart.

Mpr nr. A104133
Dato : 19150616
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Følgeskrivelse. Til forvalter A. Lund vedrørende en række sager, som på kommisionen af 1. marts 1915. næste møde.

Mpr nr. A104134
Forfatter:Lynd, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision
Tekst: Følgeskrivelse vedrørende et udkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler sendt til forvalter A. Lund. Endvidere meddelese om kommissionens næste møde (kommissionen af 1. marts 1915)

Mpr nr. A104135
Dato : 19150618
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Følgeskrivelse angående en række sager: lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler (forslag), forslag vedrørende lønninger til forskellige funktionærer på hospitalerne, forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende det førstnævnte forslag, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolumentreglement.

   

104-131 til 135

Mpr nr. A104139
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Manufakturvarer. Licitation over manufakturvarer m.m. for sindssygehospitalet ved Middelfart for årene 12911-12, 1912-13, 1913-14 og 1914-15

Mpr nr. A104140
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Manufakturvarer. Liste over manufakturvarer m.m. og tilhørende priser for året 1915-16 gældende for sindssygehospitalet ved Middelfart

Mpr nr. A104141
Dato : 19100504
Forfatter:laboratorium, V Steins vegetabil-margarinefabrik, A/S Fåborg
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Resultat af en prøve vegetabil-margarine modtaget den 15. april indsendt af A/S Fåborg vegetabil-margarine Fabrik undersøge på V Steins laboratorium. Sammenlignet med Smør.

Mpr nr. A104142
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Fortegnelse over de ved sindssygehospitalet ved Århus i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 betalte varepriser med oplysning om anskaffelsesmåden

   

104-139 til 142

Mpr nr. A104143
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Varepriser. Sammenligning af priser for mel og margarine på to sindssygehospitaler. Sælgeravancen

Mpr nr. A104144
Dato : 1910
Forfatter:Grav, E, cand pharm
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Meddelelser fra Nationalforeningens samatoruium i Silkeborg. Sammenlignende forsøg over fordøjligheden af smør og margarine ved cand. pharm. E. Grav.

Mpr nr. A104145
Dato : 19110704
Forfatter:Jaster, H C, Otto Mønsted A/S
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Brev til H. C. Jaster fra Otto Mønsted A/S angående indholdet af Oma plantemargarine.

Mpr nr. A104146
Dato : 19110325
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Antal ledige pladser på afdelingerne.

Mpr nr. A104147
Dato : 1911
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kartoffelleverance. Tilbud på levering af kartofler.

Mpr nr. A104148
Dato : 19131230
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Konditioner for leverance af brød til sindssygehospitalet ved Århus i januar kvartal 1914.

   

104-143 til 148

Mpr nr. A104149
Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915 angående tilstedeværelsen af landbrug ved sindssygehospitalerne. Gavnligheden for patienterne, landbrugenes underskud skal begrænses, tilknytning af konsulenter til landbrugene, forslag til sædskifte på de enkelte hospitaler, det nødvendige folkehold.

Mpr nr. A104150
Dato : 19160721
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Beskrivelse af landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Dette ønsker man på hospitalet opretholdt Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104151
Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktionen på sindssygehospitalet ved Vordingborg udtaler sig i anledning af den fra kommissionen af 1. marts 1915 framkomne indstilling om, hvorledes sindssygehospi- talerne ved Århus, Vordingborg og Middelfart bør benytte den dertil hørende jord.

Mpr nr. A104152
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår at hesteholdet nedskæres fra 7 til 4 heste, mens et mindretal i kommissionen foreslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og postheste og vogn skal afskaffes

   

104-149 til 152

Mpr nr. A104153
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Hestehold og postbesørgelse. Et udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår, at hesteholdet nedskæres fra 7 til 5 heste, mens et mindretal i kommissionen forslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og posthest og vogn skal afskaffes

Mpr nr. A104154
Dato : 19190707
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Følgeskrivelse. Idet der fremsendes et nyt udkast til kommisionens indstilling til justitsministeriet. Sendt til overlæge Hallager.

Mpr nr. A104155
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kørselsudgifter. Kørsel med brændsel og proviant i året 1918-19. Sammenlignende udgifter, hvis hospitalet anvender egen lastbil til kørslen.

Mpr nr. A104156
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Postbesørgelse og hestehold. Udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen til og fra sindssygehospitalet ved Århus samt i forbindelse hermed behovet for heste. Kommissionens flertal foreslår, at postadressen flyttes fra Århus til Risskov, samt at antallet af heste nedskæres fra 7 til 4 heste. Den særlige posthest samt -vogn skal således afskaffes. Et mindretal i kommissionen foreslår, at det samlede transportbehov klares af tre heste, samt lastautomobil og et personautomobil.

   

104-153 til 156

Mpr nr. A104157
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygeforsikring. Notat vedrørende funktionærernes behandling for sygdomme. Det foreslås, at der oprettes en sygekasse for samtlige funktionærer på sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A104158
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Ansættelseskategorier, fridage og ferier, lønninger, regler for overgang fra en stilling til en anden, emolumenter og pensionsforhold.

Mpr nr. A104159
Dato : 19150422
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdomme. I forbindelse med forslaget om sygeforsikring anmoder kommissionen af 1. marts 1915 om at få oplyst, hvor stort et beløb der anvendt til vikarer under funktionærers sygdom, endvidere ønskes oplyst, hvor stor en del af lægernes tid der går til behandling af funktionærernes sygdomme. Overlæge Hallagers svar. Bilagt to opgørelser af anvendt beløb til tjenestens for besørgelse under sygdom, samt en fortegnelse over antallet af funktionærer med familie og tyende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104160
Dato : 19150616
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision
Tekst: Følgeskrivelse. Brevet sendes sammen med 6 forskellige skrivelser, som er nævnt i skrivelsen. Det drejer sig om, at forslag til emolumentreglement, to forslag om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler, ovrlæge Hallagers bemærkning til det ene forslag, forslag om oprettelse af et kontor til fællesindkøb for statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forhandlingsret for plejepersonalet. Endvidere er der en indkaldele til næste møde i kommissionen af 1. matrs 1915.

Mpr nr. A104161
Dato : 19150611
Forfatter:Krarup, overlæge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: ’ndring til lovudkast. Overlæge Hallagers ændringer til det lovudkast til lov om ordning af plejeforholdend på statens sindssygehospitaler, som overlæge Krarup har udarbejdet.

   

104-157 til 161

Mpr nr. A104162
Dato : 1915
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler udarbejdet af plejer Anton C. Andersen.

Mpr nr. A104163
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision
Tekst: Følgebrev. Hoslagt følger et i kommissionen af 1. marts 1915 vedtaget udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Endvidere annonceres det næste kommissionsmøde

Mpr nr. A104165
Dato : 191412
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

   

104-162, 163 

og 165

Mpr nr. A104164
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forlag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

   

104-164

Mpr nr. A104166
Emnegruppe: Revision
Tekst: ’ndringsforslag til fællesregulativet for statens sindssygehospitaler.ændreinger til s 2,3,4 og 6. ny s 5

Mpr nr. A104167
Emnegruppe: Revision
Tekst: Lovforslag. Nyforslag til ss 32-38 i udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104168
Emnegruppe: Revision
Tekst: Bemærkning til lovudkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. De enkelte paragraffer er kommenteret

   

104-166 til 168

Mpr nr. A104169
Dato : 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Arealets anvendelse, sædskifte husdyrholdet, køb og salg af korn mv. Køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104170
Dato : 19151106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssyggehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskifte, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104171
Dato : 19151029
Forfatter:formanden for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Supplerende bemærkninger til det spørgeskema, som er tilsendt hospitalet ved Middelfart. Sendt til formanden for kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104172
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgeskema til landbruget på stats sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A104173
Dato : 19151113
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Supplerende spørgsmål til hospitalet ved Middelfart angående dettes landbrug. Areal hvorfra afgrøden de solgt på roden, indtægten ved dette salg, mulige besparelser, hvis landbruget afskaffes, forbruget og købet af kartofler, købet af andre havesager.

   

104-169 til 173

Mpr nr. A104174
Dato : 19160102
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugregnskab, der foretages en omhyggelig undersøgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffelse, sædskiftet, svineholdets udvides, folkeholdet, tilsyn af landbrugskonsulenter

Mpr nr. A104175
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104176
Dato : 19160105
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Spørgsmål vedrørende landbruget. Vedrørende avlsregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14

Mpr nr. A104177
Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landsbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Kommentarer til landbrugsregnskabet fra sindssygehospitalet ved Århus af forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole.

Mpr nr. A104178
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Bemærkninger til regnskabet over sindssygehospitalet ved Århus' avlsvæsen i 1913-14.

Mpr nr. A104179
Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udtalelse af Peder Nielsen angående den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

   

104-174 til 179

Mpr nr. A104180
Dato : 19160504
Forfatter:Lund, A, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forvalter A. Lunds kommentarer til forstander Hauchs analyse af regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104181
Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg til behsndling af spørgsmål vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler har afgivet denne betænkning om, hvorledes de tilhørende jordarealer rettest bør udnyttes.

Mpr nr. A104182
Dato : 19160501
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Udkast til betænkning, som det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler agter af afgive.

   

104-180 til 182

Mpr nr. A104183
Dato : 19160506
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Administration
Tekst: Mødeindkaldelse. Sendt til overlæge Hallager angående det berammede møde til den 16. maj kl. 10.30

Mpr nr. A104184
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og frit brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

   

104-183 og 184

Mpr nr. A104185
Dato : 19150703
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Mindretalsforslag to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104186
Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående forslag om fællesindkøb for alle sindssygehospitaler og evt. oprettelse af et fælles ind økonomikontor

Mpr nr. A104187
Dato : 19150703
Forfatter:marta 1915, Kommissionen 1.
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Der ønskes en revision af forskellige bestemmelser i lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A104188
Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Resultatet af kommissionen af 1. marts 1915 overvejelser af lønforholdne for alle de på hospitalerne ansatte funktionærer.

Mpr nr. A104189
Dato : 19151106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskiftet, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., folkeholdet, patientarbejdet, landbrugets overskud.

   

104-185 til 189

Mpr nr. A104190
Dato : 19151027
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Følgeskrivelse til skema ved spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Måden, landbruget er blevet drevet på, er beskrevet.

Mpr nr. A104191
Dato : 19151029
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Kun få af spørgsmålene har relevans til Middelfarthospitalet, da landbruget er så beskedent.

Mpr nr. A104192
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolunemter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104193
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. I forbindelse med den af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet indsendte skrivelse fra overlæge Hallager vedrørende udbyttet af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus foranlediges kommissionen til af fremkomme med en supplerende udtalelse til sin betænkning af 22 maj.

Mpr nr. A104194
Dato : 19160605
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Brev til forvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående priser på solgt madaffald.

Mpr nr. A104195
Dato : 19160627
Forfatter:Hauch, forstander Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende det af forstander Hauch kalkulerede underskud for hospitalets landbrug i 1913-14 på ca. 8000 kr. Ved sammenligning af priserne på madaffald på de forskellige sindssygehospitaler konkluderes, at den af Hauch dastatte pris er for høj, hvilket belaster regnskabet hårdt.

   

104-190 til 195

Mpr nr. A104196
Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Forstander Hauch redegør for forskellen mellem de anvendte tønder dels i Viborg dels i Århus. Han indrømmer at forskellen i tøndestørrelse forbedrer regnskabet for Århushospitalets landbrug med ca. 2500 kr.

Mpr nr. A104197
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestefodring. Idet forstande Hauch har anset prisen beregnet for foder til hestene på sindssygehospitalet ved Århus for for højt ansat meddeler korpsdyrlæge A. P. Nielsen, at han tværtimod med baggrund i 10 års erfaring med Hospitalets heste, anser prisen for for lavt ansat.

Mpr nr. A104198
Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Forstander Hauch udregner madaffaldets værdi efter hvor mange foderenheder, det har indeholdt de enkelte år. Herved kommer han frem til en højere pris for madaffaldet end tidligere antaget for sindssygehospitalet ved Århus' vedkommende.

Mpr nr. A104199
Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffaldstønder. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole redegør for forskellen mellem de anvendte madaffaldstønder dels i Århus dels i Viborg.

Mpr nr. A104200
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Kommissionen af 1. marts 1915 giver hermed en supplerende udtalelse til sin betænkning. Forskellen på madaffaldstønderne konstateres. Endvidere omtales de priser, der er opnået for madaffaldet, samt hvad der er budt på affaldet fra Århushospitalet.

Mpr nr. A104201
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. En supplerende udtalelse fra kommissionen af 1. marts 1915 angående værdien af madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus. Forstander Hauch har regnet ud, hvor mange foderenheder der har været i det opdræte madaffald, og med en pris på 6 øre pr foderenhed bliver værdien større end tidligere antaget.

Mpr nr. A104202
Dato : 19160907
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Sundhedsstyrelsen udtaler sig vedrørende landsbugne ved hospitalerne ved Middelfart og ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104203
Dato : 19151113
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. supplerende spørgsmål angående landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Areal med afgrøder solgt på roden, folkeholdet, antal heste, forbruget af kartofler, købet af kartofler, indkøb af havesager.

   

104-196 til 203

Mpr nr. A104204
Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Jens Lund har afgivet denne erklæring vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Forslag til sædskifte, koholdet, salg af madaffald, folkeholdet, tilsyn af en praktisk landmand.

Mpr nr. A104205
Dato : 19161017
Forfatter:Lund, konsulent Lund, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forstander Hauchs bemærkninger til en skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg samt en vedlagt betænkning fra konsulent Lund. Afskaffelsen af kvægholdet, avlen af roefrø, konsulentbistand. Bemærkninger til de af forvalter Lund Århus indsendte regnskaber herunder svineregnskabet.

Mpr nr. A104206
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1914-15 og 1915-16.

   

104-204 til 206

Mpr nr. A104207
Dato : 19181026
Forfatter:Nielsen, A P, overdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Overdyrlæge A. P. Nielen udtaler sig om to heste på sindssygehospitalet ved Århus. De anses begge for at være udtjente.

Mpr nr. A104208
Dato : 19180208
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Forvalteren på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland beskriver hospitalets hestehold i et brev til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104209
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Notater vedrørende leje af heste.

Mpr nr. A104210
Dato : 19181030
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Patientbespisning.

Mpr nr. A104211
Dato : 1918
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Udført arbejde af patienterne i august måned 1918 med dertil erlagt betaling. Pa den anden side af bladene notater vedrørende hesteholdet.

   

104-207 til 211

Mpr nr. A104221
Dato : 19130523
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elev. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved kontoret at husholdersken har antaget en elev til medhjælp i køkkenet.

Mpr nr. A104222
Dato : 19091106
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisningstillæg.

Mpr nr. A104223
Dato : 18811206
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Betalingstakster for mad til gæster hos ansatte på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104224
Dato : 18970901
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Notater vedrørende bespisning af gæster hos funktionærer på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A104225
Dato : 19140622
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Madreter. En række madretter godkendt til at måtte gives på 3. forplejningsklasse fra 1. maj.

Mpr nr. A104226
Dato : 19111016
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus giver hermed tilladelse til forvalter A. Lund må udstede og underskrive kontokurant-anvisninger betalbare til sygehusets leverandører. For at de skal være bindende skal de være noterede af hospitalets bogholder

Mpr nr. A104227
Dato : 19110429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Nedsættelse af præmien for nogle livs- forsikringspolicer tilhørende overlæge Hallager.

Mpr nr. A104228
Dato : 19100315
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Familiebolig. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus har vedtaget at indrette familiebolig på hospitalet til kontorassistent Beyer

Mpr nr. A104229
Dato : 19100107
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104230
Dato : 19100310
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104231
Dato : 19191030
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Tilbageholdelse af præmie for livsforsikring samt af renter og afdrag af det på forsikringspoliceerne opnåede lån. Tilbageholdelsen sker i overlæge Hallagers løn. Meddelelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til hospitalets kontor.

Mpr nr. A104232
Dato : 19090915
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har tilladt, at der fremtidig udbetales såvel opsynsmænd og opsynspiger løn for hver forløben måned, dog således at udbetalingerne foregår den 12. eller forsåvidt den 12. er en helligdag den nærmest følgende søgnedag. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104233
Dato : 19090915
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Opsynene må fremtidig være ude af aftenen til kl 24 uden særlig tilladelse

Mpr nr. A104234
Dato : 19090209
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Ved overflytning til plejeanstalten Råmosegård og Dalstrup af patienter, der indlagt i sindssygehospitalet for det offentliges regning, behøves der kun tilkendegivelse af, ar vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

   

104-221 til 234

Mpr nr. A104235
Dato : 19050414
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter, Det meddeles herved kontoret, at direktionen har indrømmet hospitalets snedker, tømrer, murer, postbud, badebetjent og fyrbøder gratis lægehjælp og medicin til sig og sin familie. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104236
Dato : 19050414
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har godkendt det af forvalteren stillede forslag om optagelse af efternævnte retter i spisereglementet. fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104237
Dato : 19070201
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Spisereglement for havregrød og havresuppe. Sendt til kontoret fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104238
Dato : 19071223
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning.ændring af spisereglement for klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104239
Dato : 19070525
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Spisereglement for havregrød til syge- og ekstraplejen og kaffe til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104240
Dato : 19090213
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos forvalter A. Lund til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104241
Dato : 19090213
Forfatter:Hansen, A M, maskinmedhjælper
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos maskinmedhjælper A. M. Hansen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Årus til kontoret.

Mpr nr. A104242
Dato : 19090105
Forfatter:Christensen, C C T, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos kontorassistent C. C. T. Christensen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgele. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104243
Dato : 19080618
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Forhøjelse af taksterne for afholdelse af begravelser på sindssygehospitalet ved Århus. Taksterne er godkendt af justitdministeriet og meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104244
Dato : 19080623
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Ligkister. Kondetioner for levering af kister til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104245
Dato : 19080801
Forfatter:Sørensen, S C, nattevagt
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Kasseren skal tilbageholde betaling af præmie i en S. C. Sørensen nattevagt tillagte løn vedrørende den pligtige forsikring for hans hustrus enkeforsørgelse. Det meddeles herved kontoret.

   

104-235 til 245

Mpr nr. A104246
Dato : 19080611
Emnegruppe: Revision
Tekst: Fællesregulativ. Efter direktionens indstilling har justitsministeriet ændret s 8 i fællesregulativet. ændringen bliver indrykket i lovtidende. Til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104247
Dato : 19070823
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Forholdsregler i forbindelse med udstedelse af check på hospitalets konto i nationalbanken. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104248
Dato : 19021024
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ny forvalter. Den nye forvalter A. Lund overtager de pengemæssige beføjelser, som var tillagt den tidligere forvalter. Dettte meddeles hermed kontoret på sindssyge- hospitalet ved Århus

Mpr nr. A104249
Dato : 18930329
Forfatter:Nationalebanken Jacobsen, S Hagen, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Det meddeles hermed kontoret, at forvalter S. Hagen Jacobsen må udstede konto-kurantanvisninger på hospitalets konto i Nationalbanken, når disse desuden noteres af hospitalets bogholder. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104250
Dato : 19080118
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkegang. Sindssygehospitalet får tilladelse til at anvende særkalke ved navneren i gudstjenesten. Dette meddeles herved kontoret på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104251
Dato : 19080213
Forfatter:Kristensen, K, vaskerikarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vaskerikarl K. Kristensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104252
Dato : 19080118
Forfatter:Kjær, J C J, oceropsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et forhøjet beløb i overopsynsmand J. C. J. Kjærs løn til betaling af præmie for den pligtige nu forhøjede enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104253
Dato : 19071228
Forfatter:Andersen, S C, kælderkarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i kælderkarl S. C. Andersens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104254
Dato : 19071228
Forfatter:Møller, F H, vægter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vægter F. H. Møllers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104255
Dato : 19071115
Forfatter:Damgårds, J P P ,murer for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i murer J. P. P. Damgårds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104256
Dato : 19071115
Forfatter:Mikkelsen, J C, nattevagt for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i nattevagt J. C. Mikkelsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring, Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104257
Dato : 19071022
Forfatter:Sørensen, S C, opsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmand S C. Sørensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104258
Dato : 19071014
Forfatter:for livsforsikring, Sstatsanstalten Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbagebetales et beløb i fyrbøder P. Poulsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i stsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104259
Dato : 19071007
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Larsen, R, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmands R. Larsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104260
Dato : 19071003
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i husflidslærer N. Christensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

   

104-246 til 260

Mpr nr. A104261
Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Olsen, T H, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at dr skal tilbageholdes et beløb i opsynmand T. H. Olsens løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104262
Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Nielsen, P C, gartner
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i gartner P. C. Nielsens løn til betaling af prlæmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104263
Dato : 19070916
Forfatter:Lund, A, forvalter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i forvalter A. Lunds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104264
Dato : 19070916
Forfatter:Kjær, J C J, overopsynsmand Nielsen, N Chr, snedker Andersen, A, portner Rasmussen, Chr, avlskarl Christensen, F G, maskinmester for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionæreres løn tilbageholdes et beløb til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Overopsynsmand J. C. J. Kjær, snedker N. Chr. Nielsen, portner A. Andersen, avlskarl Chr. Rasmussen, maskinmester F. G. Christensen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104265
Dato : 19070916
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Sørensen, S, badebetjent og barber Holm, 1. reservelæge Eriksen, M, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionærers løn tilbageholdes et beløb til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstaltenfor livsforsikring. Badebetjent og barber S. Sørensen, 1. reservelæge Holm, postbud M. Eriksen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104266
Dato : 19070916
Forfatter:Andersen, A C, opsynsmand Jensen, A C, røgter Jacobsen, S, tømrer Borring, R B A, kusk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i følgende funktionærers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsantalten for livsforsikring. Opsynsmand A. C. Andersen, røgter A. C. Jensen, tømrer S. Jacobsen, kusk R. B. A. Borring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104267
Dato : 19070831
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Herrstrøm, G R, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i bogholder G. R. Herrstrøms løn til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104268
Dato : 19000130
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Maskinmesterens lejlighed er blevet forsynet med centralvarme og bevilliges herefter 3,5 favns brænde årlig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104269
Dato : 19010202
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Forvalteren spørger om, hvor meget brænde der skal tildeles overopsynsmanden på hospitalet. Dette fastsættes af direktionen til 6 favne årligt. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104270
Dato : 18880326
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det meddeles herved forvalteren, hvilket kvantum brænde, der skal tildeles reservelægen, bogholderen, gartneren, portneren. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104271
Dato : 19070605
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel: Tildelingen af brænde forhøjes for en række funktionærer på sindssygehospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved århus til kontoret.

Mpr nr. A104272
Dato : 19030309
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det tildelte brænde for en række funktionærer forhøjes fra 2 til 3 favne årligt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104273
Dato : 19051112
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har vedtaget ændringer i instruksen for forvalteren og kontorassistenten for forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104274
Dato : 19050414
Forfatter:Holm, 1 reservelæge
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Det meddeles herved kontoret, at 1. reservelæge Holm fra 1. april at regne har fået tilladelse til at bruge kogegas i stedet for en del af det ham tilkommende brændsel. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104275
Dato : 19040610
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientudskrivning. Ved afhenterens ankomst skal dette meddeles kontoret, og evt. betaling af løn for patientarbejde skal ske herfra. Fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

   

104-261 til 275

Mpr nr. A104276
Dato : 19031014
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Justitsministeriet godkender de foranstaltninger, som hospitalet har til hensigt at foretage for at undgå truende vandmangel, Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104277
Dato : 19010419
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Der vil for fremtiden blive givet en kop kaffe på 2. forplejningsklasse efter reglementet på 1. forplejningsklasse, endvidere indføres spisereglementet for 3. forplejningsklasse på sindssygehospitalet i Viborg i Århus. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104278
Dato : 18950110
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forbruget til tillavning af kirsebærsuppe til 3. forplejningsklasse samt kaffe til 2. og 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus,

Mpr nr. A104279
Dato : 18980421
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Tillavning af en række nye madretter. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104280
Dato : 18990928
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Elev. Der er givet tilladelse til at husholdersken antager en elev til medhjælp i køkkenet. Eleven ydes fri station uden bespisningstillæg på 2. forplejningsklasse, og husholdersken oppebærer det honorar, eleven betaler. Eleven opføres ikke i hospitalets budget. Fra direktionen ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104281
Dato : 18990201
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Fradags dato skal der medregnes smør ved severing af vndgrød. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104282
Dato : 18990322
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter forvalterens forslag anvendes der i fremtiden smør og flormel til søbekål og kørvelsuppe i stedet for havregryn. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104283
Dato : 18991204
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. En række madretter, som kan gives som afveksling for kødsuppe med boller på 1. og 2. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104284
Dato : 19011213
Forfatter:Husbestyrinden
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter husbestyrindens forslag ændres den madmæssige sammensætning af madretten flæskeæggekage. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104285
Dato : 19000301
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Der skal fra 1. februar ikke udleveres smør til risvælling til 1. og 2. forplejningsklasse. Fra 1. marts må der anvendes 1/12 pot skummet mælk ved tillavning af sovs til klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104286
Dato : 18810308
Emnegruppe: Revision
Tekst: Skydning. Det er ikke tilladt at skyde i gårde og haver uden særlig tilladelse, hvilket forvalteren bedes bekendtgøre blandt funktionærer og tyende på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104287
Dato : 18980404
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Penge. Der gives herved bemyndigelse for kassereren at lægge penge ud for patienterne efter regninger, som er forsynede med vedkommende overopsyns attestation samt for, at bogholderen noterer disse regninger. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104288
Dato : 18990308
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbdjede. Patienter på 3. forplejningsklasse beskæftiget med husgerning skal fra 1. april lønnes med 6 øre daglig. Fra dirrektionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104289
Dato : 19000508
Forfatter:Wessel, Emil Vett &
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Det meddeles herved, at direktionen har antaget et tilbud fra Emil Vett & Wessel om levering af hør og blår for året fra 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104290
Dato : 18990829
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Der gives tillægsbevilling til en række anskafffelser til hospitalet, hvilket meddeles fra justitsministeriet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

   

104-276 til 290

Mpr nr. A104291
Dato : 19000406
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udgifter. Der vil forekomme budgetoverskridelser på en række konti. Justitsministeriet forventer i forbindelse med det afsluttede regnskab for indeværende finansår at modtage indstilling fra direktionen med hensyn til de da endelig opgjorte overskridelser. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104292
Dato : 18991222
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontor. Direktionen har vedtaget et tillæg til kontorets forreretningsorden. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104293
Dato : 18991222
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bestemmelser for tilsyn og ombytning af inventarium m.m..

Mpr nr. A104294
Dato : 18990930
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende, at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddagsmellemmaden til hospitalets samtlige tyendepersonale i 3. forplejningsklasse skal gives 8 kvint kød til hver fra 1. oktober at regne.

Mpr nr. A104295
Dato : 18981012
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Forbedring af sanitære og tekniske forhold. Direktionen forsindssygehospitalet ved Århus har ansøgt justitsministeriet om at måtte igangsætte de i de pågældende henseender fornødne forbedringer. Denne bemyndigelse er hermed givet

Mpr nr. A104296
Dato : 18970927
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampmaskine. Direktionen ønsker at anskaffe en dampmaskine, hvilket bevilges af justitsministeriet på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår. Endvidere ønskes bevilget penge til opførelse af et maskinhus samt til indkøb af dampvaskeapparater. Dettte beløb søges bevilget ved ændringsforslag til finanslovforslaget for næste finansår, til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104297
Dato : 18930221
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Inventar. Justitsministeriet bifalder, at mur- og nagel- faste tilbehør til bygninger samt andre fast anbragte genstande udgår af inventarfortegnelsen. Inventarlisten indordnes i fire afdelinger : 1. beklædning, linned og sengeinventar, 2. møbler, instrumenter o.s.v. 3. bøger til kirke og kontorbrug, 4. kreaturer. Hvert fente år skal forvalteren foretage en hovedoptælling for hver af hospitalets hovedafdelinger af disses bestyrer. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104298
Dato : 18980905
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter reglementet tilkommer det kun funktionærerne at få dessert om søndagen, hvorfor desserter på de øvrige ugedage inddrages, da udlevering af desserter fejlagtigt har fundet sted. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalteren.

Mpr nr. A104299
Dato : 18960907
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at i den anstaltens budgetforslag for finansåret 1897-98 foreslåede genindførelse af brugen af smør i stedet for margarine til den tørre kost i 3. forplejningsklasse allerede træder i kraft fra 1. oktober at regne for tyendets vedkommende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104300
Dato : 18950927
Forfatter:Holm, overlæge for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles herved kasseren, at der skal trilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af præmie for den i statsanstalten for livsforsikring oprettede enkepension, der er pligtig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104301
Dato : 18941113
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at en række nedenfornævnte retter, der ikke er nomeret i bespisningsreglementet, men som serveres en gang imellem, skal opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med de vedføjede kvantiteter pr. portion. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104302
Dato : 18931221
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Bespisningstillæget til nattevagterne skal for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104303
Dato : 18940920
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Fra den 1. oktober gøres der forsøg med anvendelse af margarine til de tørre måltider på 3. forplejningsklasse til varm mad anvendes fortsat smør. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104304
Dato : 18940920
Forfatter:Borch, revisor kancelliråd
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev til revisor kancelliråd Borch angående starten på anvendelse af margarine fra den 5. oktober. Fre direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104305
Dato : 18931120
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forbruget af kaffe til nattevagterne er ikke opført på det månedlige bespisningsregnskab, da det ikke har hjemmel i hospitalets spisereglement. Der ønskes direktionens samtykke til, at kvantummet af kaffebønner m.v., der månedlig gives til nattevagterne, af husholdersken må opgives for kontoret for dette at opføre på den fortegnelse over køkkenets ekstraforbrug, der forelægges overlægen til anvisning. Direktionen giver sit samtykke hertil. Sindssygehospitalet ved Århus.

   

104-291 til 305

Mpr nr. A104306
Dato : 18901227
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patintoptagelse. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der i et vist omfang gives patienter fra Færørene fortrins-ret til optagelse på et af sindssygehospitalerne, fortrinsvis det i Vordingborg.

Mpr nr. A104307
Dato : 18900918
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Håndværkerbladet. Det meddeles herved, at Håndværkerbladet fra 1. juni udkommer som fællesorgan for dansk håndværk og industri. Det ønskes fra bladets side, at dette kunne indeholde bekendtgørelser om auktioner, licitationer m.v. vedrørende håndværk og industri. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104308
Dato : 18900611
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Håndværkerbladet. Fællesorgan for dansk håndværk og indusrti nr. 38, 7. årgang.

Mpr nr. A104309
Dato : 18890928
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareleverance. Ved vareleverancer skal hospitalet spørge leverandørne om, hvorvidt de leverede varer er dansk eller udenlandsk oprindelse. Endvidere skal man så vidt muligt anvende lokale håndværkere og handlende. Ved licitation skal bud, som gøres for udenlandske personers eller firmaers regning ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104310
Dato : 18860518
Forfatter:Schønheyder, vandinspektør Hassel & Teudt, firma
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Sikringsforanstaltninger. Vandinspektør Schønheyder foreslår, at de sikringsforanstaltninger, som er bragt i forslag for sindssygehospitalet ved Århus, og som er bevilget penge til, udføres af firmaet Hassel & Teudt. Pumperne skal muligvis leveres af et svensk firma. Arbejdet skal udføres uden licitation. At udbude arbejdet i licitation mener Schønheyder vil give dårlig resultat. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A104311
Dato : 18861231
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Regning for sikringsarbejdertil sindssygehospitalet ved Århus fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A104312
Dato : 18870216
Forfatter:og Teudt, Hassel Holm, overlæge Schønheyder
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Sikringsforanstaltninger, Hermed sendes en regning fra Hassel og Teudt på forskellege suppleringsarbejder samt regning for tilsyn med arbejderne fra Schønheyder. De supplerende arbejder nævnes. Til overlæge Holm sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104313
Dato : 18860130
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer. Justitsministeriet har meddelt, at der i konditionerne for licitationer indføres en bestemmelse om, at bud, som gøres for udenlandske personers og firmaers regning, ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104314
Dato : 18850610
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Porto. Justitsministeriet meddeler herved, at portoudgifter ikke skal med i de månedlige kasseekstrakter, regnskabsekstrakten da disse beløb refunderes ved årets udgang. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104315
Dato : 18800930
Forfatter:Mensen, Marie, forhenværende husholderske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Understøttelse. Justitsministeriet meddele herved, at det beløb, som i finansåret 1879-80 er bevilget forhenværende husholderske Marie Jensen i understøttelse, ikke er ført til udgift i det indsendte regnskab, dette skal ske snarest, idet kontoen løn øges med dette beløb, men kassebeholdningen nedskrives tilsvarende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

   

104-306 til 315

Mpr nr. A104316
Dato : 18800709
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker sin brændselsleverance erstattet af et pengevederlag, hvilket hermed imødekommes fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104317
Dato : 18800611
Forfatter:Johansen, Søren, tømrer Jacobsen, Hagen, forvalter Sørenen, Rasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Det meddeles herved forvalter Hagen Jacobsen, at direktionen har godkendt den nuværende portner ved hospitalet Rasmus Sørensens fratrædelse fra sin stilling til 1. juli, samt antagelse af tømrer Søren Johansen som hans efterfølger fra samme tidspunkt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104318
Dato : 18790908
Forfatter:for Århus og omegn, Sparrekassen
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Arbejdsløn til patienter. Det beløb, som patienterne ikke har forbrugt af deres arbejdsfortjeneste, henstår på en konto i Sparrekassen for Århus og omegn. Det ønskes nu af direktionen, at der løbende disponeres over de tilskrevne renter til patienternes bedste. Ministeriet godkende denne fremgangsmåde, samt foreslår, at kapitalen placeres i obligationer. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104319
Dato : 18790818
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Christian, cand theol
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Justitsministeriet meddeler herved, at patienten Cand theol. Rasmus Christian Rasmussen skal have sit ophold på 3. forplejningsklasse betalt af NørreÅby-Indslev kommune. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104320
Dato : 18790106
Forfatter:og forsørgelsesanstalten af 1871, Livsforsikrings- Holm, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Livsforsikring. Justitsministeriet meddeler herved at der skal tilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i Livsforsikrings og forsørgelsesanstalten af 1871. Præmien forfalder hvert år den 28. marts første gang 1870. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104321
Dato : 18770509
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at spisereglementet for 1. og 2. forplejningsklasse på Østifternes sindssygehospital skal indføres på sindssygehospitalet ved Århus. Til kontoret.

Mpr nr. A104322
Dato : 18751221
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Efter møntreformen skal madpriserne beregnes i kroner og øre i stedet for mark og skilling. Prisen for franskbrød til kaffen om formiddagen er fejlagtigt ansat til 4 øre, hvilket har ført til en underbalance på det månedlige bespisningsregnskab. Forbruget er rettelig for 5 øre.

Mpr nr. A104323
Dato : 18750429
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Takster for begravelser på hospitalets kirkegård.

Mpr nr. A104324
Dato : 18650322
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelser. Justitsministeriet har godkendt foreslåede ændringer i reglementet for begravelser og kirkegårdens afbenyttelse. Endvidere nævnes taksterne for begravelser for uformuende patienter på 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104325
Dato : 18741228
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Nye takster. I forbindelse med møntforandringen bliver der at beregne nye satser for patientarbejdet for patienterne på 3. forplejningsklasse, samt for de beklædningsgenstande, som på forlangende udleveres til aptienter på 3. forplejningsklasse. Endvidere er at bemærke, at den kaffe som på forlangende udleveres uden for reglementet til patienter af 2. forplejningsklasse skal takseres til 10 øre pr kop. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. til kontoret.

Mpr nr. A104326
Dato : 18741228  Mangler i kassen og derfor også her!
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Takst for den arbejdsfortjeneste, der bliver at beregne doe patienter af 3. forplejningsklasse.

   

104-316 til 326

Mpr nr. A104327
Dato : 18830211
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Tillæg til taksten for patientarbejde af 28. december 1874 gældende for arbejde udført af kvindlige patienter. Det drejer sig om uldkartning, garnvinding og reparation af klædningsstykker og linned. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104328
Dato : 18741228
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Takst for beklædningsgenstande, der på forlangende mod refusion udleveres af hospitalet til patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104329
Dato : 18701114
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Revisionsdepartementet meddeler, at det fra justitsministeriet har modtaget kasseekstrakten af regnskabet for juli kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. I fremtiden ønskes det fra departementets side af kasseekstrakterne sendes direkte dertil

Mpr nr. A104330
Dato : 18670628
Forfatter:Gædeken, reservelæge doktor
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Angående det til særtillæg, som hospitalet vil yde reservelæge Doktor Gædeken, meddeles fra justitsministeriet, at dette godkender udbetalingen af dette beløb, som ydes for tidsrummet 1. april - 30. juni, hvor han fratræder stillingen ved hospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104331
Dato : 18661009
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet anmoder om, at der i fremtiden indsendes et udørligt budgetforslag, i stedet for som hidtil blodt at anføre ændringerne fra sidste års budget. Endvidere ønskes budgetforslaget tilsendt inden udgangen af juli måned som hidtil. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104332
Dato : 18650612
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patinter. Justitsministeriet meddeler, at hans majestæt kongen har bifaldet, at beboerne på ørre Tyrstrup kan indlægge deres sindssyge på sindssygehospitalet ved Århus i stedet som hidtil på sindssygehospitalet i Slesvig. Betalingen bliver årligt henholdsvis 512 rdl, 256 rdl og 160 rdl for forplejningsklasserne 1. 2. og 3. Fra direktionen for Sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104333
Dato : 18631026
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement, 3. klasse. Direktionen giver sit samtykke til, at der afvekslende med peberrodssovs gives sovs med soja, når det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med peberrod. Opskriften på sovsen findes i skrivelsen, der er stilet til anstaltens kontor

Mpr nr. A104334
Dato : 18631020
Forfatter:Overopsynet Forvalteren
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Efter det hidtil anvendte beklædningsreglement har det været således, at når en pt. på 3. klasse har haft tøj der ikke svarer til den ønskede standard, da har man ved overopsynets foranstaltning enten bestilt stoffer fra Århus eller købt tøj i Århus. Denne praksis bringer overopsynet i kommissionærforhold samt giver en del ulejlighed, hvorfor man pr. ovenstående dato i direktionen har besluttet, at nyt tøj skal anskaffes af anstaltens beholdninger efter priser, der er opført i skrivelsen og undertegnet af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104335
Dato : 18640202
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktionen skriver til sindssygeanstaltens kontor, at man ønsker oplysninger om, hvorfor der i december er underbalance på regnskabet for brød og smør, da der ikke er tilsvarende underbalance i november. Herfor ønskes en motivering, da priserne formentilg ikke kan være så forskellige.

Mpr nr. A104336
Dato : 18630806
Emnegruppe: Administration
Tekst: Stempelmærker. I skrivelse til ministeriet har man efter spørgsmål fra anstaltens kontor fået oplyst følgende, hvilket direktionen meddeler kontoret til videre foranstaltning. Efter lov af 1861 og 1863 skal der ikke anvendes stemplet papir til gældsbeviser og kautionsbeviser, men i stedet stempelmærker, hvilket det tillades at anvende og kassere foranlediget af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104337
Dato : 18521110
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Underbalance. Der har på regnskabet i forrige finansår været en underbalance, som man har søgt dækket af tilskud ved tillægsbevilling, hvilket ministeriet har approberet, idet der anvises 2500 kr, som dog ikke dækker hele underbalancen, idet der er en beholdning af viktualier, som delvist overføres til indeværende finansår. Hvilket meddeles til kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104338
Dato : 18621108
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Revisionsdepartementet har misbilliget den anvendte regnskabsføring, som er fastholdt af anstaltens kasserer, ministeriet har derfor i en skrivelse meddelt, hvorledes regnskabet efter god skik og instruks til omtalte betjente skal føres, hvilket direktionen meddeler videre til kontoret til videre foranstaltning

Mpr nr. A104339
Dato : 18620519
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Det har hidtil været skik, at overopsynet har lagt ud for den kaffe, der blev købt af patienterne for deres opsparede arbejdsfortjeneste, dette mener man ikke kan være billigt mere, idet der ved udvidelsen er kommet flere patienter. Derfor meddeler direktionen til kontoret, at der for fremtiden skal leveres kaffe på forskud, som senere skal betales med ptt.s arbejdsfortjeneste. Der skal aflægges månedligt regnskab for, hvad der udleveres Hidtil har anstalten leveret fløden gratis, men dette ophører nu.

Mpr nr. A104340
Dato : 18620519
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Overlægen har hidtil ført regnskab over de penge, der ifølge s 27 i regulativet tilfalder patienter for arbejde, men ønsker herefter at ovrgive dette regnskab til kontoret, hvilket direktionen meddeler dette.

   

104-327 til 340

Mpr nr. A104341
Dato : 18611223
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseekstrakt. Det har hidtil været almindeligt, at kasseekstrakten blev afleveret først i den efterfølgende måned, men på grund af byggeriet har det været nødvendigt at udskyde denne til sidste halvdel af næstfølgende måned. Idet direktionen bemærker at kasseekstraktens funktion går tabt ved en sådan forsinkelse og da der efter byggeriets afslutning er mere arbejdskraft til rådighed på kontoret, anmoder direktionen om, at få tilstillet kasseekstrakten og regnskabet over viktualier noget tidligere, end det på det sidste har været almindeligt

Mpr nr. A104342
Dato : 18610823
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Ved udvidelse af anstalten er der sket en forøgelse af forretningerne, hvorfor direktionen ser sig nødsaget til at sende nye instrukser til Forvalteren, bogholderen og kontorassistenten, gældende fra den 1. september 1861. Hvilket direktionen herved meddeler kontoret

Mpr nr. A104343
Dato : 18600314
Forfatter:Nielsen, købmand
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Restanceliste. Foranlediget af en restance fra købmand Nielsen i Agger der fortiden forhandles, anmoder direktionen om, at der for fremtiden kvartalsvis indleveres en liste til direktionen om restancer. Hvilket meddeles kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104344
Dato : 18570606
Forfatter:Lauerberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Lauerberg i Vejlby har modtaget ordre til at overtage sjælesorgen ved anstalten, men ønsker 300 Rd. i løn i stedet for de 200, som ministeriet har godkendt, hvilket han i skrivelse til direktionen anmoder om at få. Meddelelse fra direktionen til forvalteren.

Mpr nr. A104345
Dato : 18570502
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Driftstilskud. Direktionen har indsendt andragende til justitsministeriet om udbetaling af 1400 rdl., som ministeriet ikke ønsker at udbetale, da finansåret er overskredet

Mpr nr. A104346
Dato : 18771124
Forfatter:Muller, R J E Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Nedklassering af patient. At patienten skuespiller R. J. E. Muller (no2898) fra i morgen den 25. november at regne overføres til 3die forplejningsklasse mod halv betaling, meddeles herved kontoret til fornøden underretning. Selmer.

Mpr nr. A104347
Dato : 18770817
Forfatter:Jens, Carlsen Johannes, Pedersen
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Dagløn. I anledning af Jens Carlsens og Johannes Pedersens andreagende om forhøjelse af deres lønninger har direktionen vedtaget fra 1. august at regne at forhøje Jens Carlsens dagløn til 2 kr 90 øre om sommeren og 2 kr 85 øre om vinteren, hvorimod den ikke finder anledning til forhøjelse af Johannes Pedersens dagløn. Dette ville forvalteren behage at bringe til vedkonnendes kundskab.

Mpr nr. A104348
Dato : 18770501
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Mulkter. Liste over opsynsmænd, der er idømt bøder, underskrevet af Holm

Mpr nr. A104349
Dato : 18761201
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Bøder. Brev til forvalteren fra Selmer med liste over opsynsmænd og piger, der er idømt bøder og anvisning om, at bøderne skal indeholdes i lønnen, såfremt pågældende ikke fortrækker strakt at indbetale beløbet

Mpr nr. A104350
Dato : 18761126
Forfatter:Meyer, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen den 27. november vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig for patienten nr. 2723 fru Meyers regning, meddeles herved kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104351
Dato : 18760907
Forfatter:Kofoed, V S
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forplejningsklasse. At patienten nr 2742 fru V. S. Kofoed fra i morgen den 8. dennes, gaar over til 1. Forplejningsklasse, meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104352
Dato : 18760515
Forfatter:Junget, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra Dags dato bliver paa spiselisten opført 1 kop kaffe for patienten nr 2702, fru Jungets regning, meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104353
Dato : 18760121
Forfatter:Hansen, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen dagligt vil blive rekvireret en kop kaffe på spiselisten for patienten 2621 frøken Hansens regning meddeles herved.

Mpr nr. A104354
Dato : 18741223
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Taxt for Beklædningsgenstande, der paa forlangende mod Refusion udleveres af Anstalten til Patienter af 3die forplejningsklasse. Underskrevet af direktionen.

Mpr nr. A104355
Dato : 18740116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Kostdage. Statsrevisionen har ytret ønske om at få oplyst i hvilket forhold de virkelige kostdage på asylet står i til de bevilgede. Dette meddeler Selmer til kontoret  

   

104-341 til 355

Mpr nr. A104356
Dato : 18721230
Forfatter:Obel, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der fra begyndelsen af næste maaned vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig til patienten frøken Obel (764) paa spiselisten, for hvilken den sædvanlige betaling beregnes patienten.

Mpr nr. A104357
Dato : 18720516
Forfatter:Hartvigsen, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen vil paa spiselisten vil blive forskrevet 1 kop kaffe dagligt for patienten fru Hartvigsens regning meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104358
Dato : 18720220
Forfatter:Christensen Hvidberg, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Betalingsklasse. At patienten nr. 2222, Niels Christensen Hvidberg, fra i morgen den 21. februar bliver at overføre fra 2den til 3die forplejningsklasse, meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104359
Dato : 18710918
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. At direktionen i Dagsmødet har vedtaget, at Anstaltens Brænde bliver at stille til Licitation med en trediedel af det fornødne kvantum firkløvet 2 trediedele tokløvet meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104360
Dato : 18710701
Forfatter:Snitger, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der herefter paa spiselisten daglig vil blive forskrevet 1 kop kaffe til kvindesiden, som bliver at føre patienten frøken Snitger (no 326) til regning.

Mpr nr. A104361
Dato : 18710707
Forfatter:Brendstrup, jomfru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At den Portion kaffe som hidtil dagligt har været rekvireret på spiselisten for patient jomfru Brendstrup (820) regning bordtfalder fra dato, meddeles hermed kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104362
Dato : 18701010
Forfatter:R, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der leverres 1 kop kaffe daglig for frøken R.s regning (rekvireret paa spiselisten fra den 6. dennes under fruentimmerafd. D) meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104363
Dato : 18700920
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Brød. At direktionen i gaarsmødet har vedtaget, herefter kun at bordtlicitere brødleverancerne for tre maaneder ad gangen, saa at der bliver at afholde licitation over denne artikel ved midten af sidste maaned i hvert kvartal, meddeles herved kontoret til underretning og iagttagelse.

Mpr nr. A104364
Dato : 18670216
Forfatter:Jørgensen, Kirsten, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forplejningsklasse. Kontoret underrettes herved om, at patient nr. 1606, Mad. Kirsten Jørgensen gaar over fra 3die forplejningsklasse til anden fra i dag inclusive.

Mpr nr. A104365
Dato : 18690317
Forfatter:Michaelsen, lærer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Direktionen meddeler, at man har forkastet budene på klipfisk og bøndersmør, antaget lærer Michaelsens bud på tørv a 17 sk. samt vedtaget alle andre laveste bud.

Mpr nr. A104366
Dato : 18580612
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Kvittering til kontoret fra direktionen på aflevere regnskab med tilhørende bilag

Mpr nr. A104367
Dato : 18570402
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe og the. Der er underbalance på viktualiregnskabet med hensyn til de to varer. Direktionen udbeder sig en forklaring herpå, og man anmoder kontoret om altid at anføre i regnskaber af hvilke årsager, der udvises andre tal end de budgetterede.

Mpr nr. A104368
Dato : 18550320
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sypige. Anstalten har ansøgt ministeriet om tilladelse til at ansætte en sypige, der skal reparere 1. og 2den klasses patinters tøj, dog således, at hendes løn udredes gennem patintbetaling, således at kun hendes kost føres til udgift for staten. Man spørger samtidig, om det er medregnet vask og belysning i udgifterne til pigen. Der bevilges 120 rdl. årlig til formålet

Mpr nr. A104369
Dato : 18660506
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Celleovne. Overslag til reparption af celleovne

Mpr nr. A104370
Dato : 18551208
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Der er ansøgt om tilladelse til at forhøje patientbetalingen der er fastsat i henhold til placat af 1847, hvorefter kongen har besluttet følgende forhøjelser: fra Jylland: 1ste klasse.........................360 rdl årligt 2den klasse.........................272 rdl 3die klasse.........................200 rdl Patienter fra den øvrige del af monarkiet: 1.ste klasse.......................460 rdl 2den klasse........................372 rdl 3die klasse........................300 rdl udlændige: 1ste klasse........................540 rdl 2den klasse........................460 rdl Forhøjelsen træder i kraft fra 1. april 1866. For andre fordrer den nedsatte betaling skal vedtages en ny lov, denne ser derfor fortsat ud til at være 50 rdl.

Mpr nr. A104371
Dato : 18550523
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. I henhold til lov af 1840 om regnskabsvæsen, anmodes ministeriet om, at der kvartaliter bliver indsendt kasseekstrakt til ministeriet

Mpr nr. A104372
Dato : 19040112
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det meddeles kontoret, at man skal sikre betalingen for patienter ved udfærdigelse af gældsbevis, dette gælder dog ikke for personer indlagt ved foranstaltning af offentlige myndigheder eller politiet, i disse tilfælde er det tilstrækkeligt med en erklæring om, at vedkommende myndighed betaler for patienten.

Mpr nr. A104373
Dato : 18670919
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansattes gæster. Der har indtil videre ikke væet regler for bespisning af ansattes gæter, hvorfor man nu indfører, at hvis ansatte har gæter ud over 2 døgn skal der indhentes sælig tilladerlse fra overlægen, samt at der skal erlæges en betaling af 4 mark og 8 skilling

Mpr nr. A104374
Dato : 18670308
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Kassation af genstande. Der skal til listen over årligt kasserede genstande føres endnu en rubrik der viser, hvor mange af de pågældende genstande, der er blevet kasseret de 3 foregående år.

   

104-356 til 374