Kasse 107  1850 til 1851

Mpr nr. A107001
Dato : 18500812
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C.-IX. I anledning af Standsning i byggearbejdet i Sommeren 1850. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 344, 367, 345, 366, 368, 370, 368, 380, 398, 413, 447, 424, 427, ad 432, 454, 434, 439, 471, 459, 548.

 

    107-001

Mpr nr. A107002
Dato : 18500607
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.-X. Licitation over Murstenssleverance Haandvæksarbeider (til hovedbygn) d. 7de juni 1850 bl.a genpart af udbudsmaterialet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 279, 284, 294a-c, 295, 289, 290, 296, 297, 298, 300, 305, 304, 308, 317,

 

    107-002

Mpr nr. A107003
Dato : 18500607
Forfatter:B S Brorson
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: ad C. - X Udskrift afLicitationsforretningen den 7 juni 1850over de forskellige haandværksarbejder ved opførelsen af en hovedbygning paa Daareanstaltens grund i Veilbye. Med noteringer om budsum og håndværksmestre. Ingen dokumenter til A107003.

Mpr nr. A107004
Dato : 18500627
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.-XI Licitation over Murstensleverancer og Glarmesterarbeide den 27 juni 1850 Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 316, 309, 318, 325, 346, 375, 390.

 

    107-003-004

Mpr nr. A107005
Dato : 18500899
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C.-XII Saugskæreriet. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 358, 364, 482, 499, 488, 489, 501, 510, 514, 525, 529.

 

    107-005

Mpr nr. A107006
Dato : 18500831
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: C.-XIII Forsskellige anskaffelser af materialer uden licitation Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 376, 405, 530, 535, 540, 540d, 549, 552, 610, 625, 640, 648, 695, 747.

 

    107-006

Mpr nr. A107007
Dato : 18501128
Forfatter:Bygningskommisionen m.fl.
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.-XIV Licitation over tømmermaterialer (til side fløene og cellebygning a: udskrift af auktionsprotokollen b.brev fra Simony c:foretegnelse over budsummer og budgivere-. D. Conditioner Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 433, 436, 432, 456, 437, 460, 461, 470.

 

    107-007

Mpr nr. A107008
Dato : 18510210
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.-XV Licitation over Haandvæksaarbejderne ( ved sidefløjene og cellerne) NR. 479 Beskrivelse af arbejderne: Litra D Det sydlige endeparti og en tilstødende 2 etages bygning. Litra E. Cellebygning. Litra F: Det nordlige endeparti Litra G: Den til Litra F tilstødende Cellebygning. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: (479), 486, 500, 492, 502, 505, 493, 497, 498, 511, 514, 525, 514, 519.

 

    107-008

Mpr nr. A107009
Dato : 18510210
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: ad C.-XV - 107008 Udskrift af auktionsprotokol vedr. Licitationen aaf håndværksarbejderne på sidefløje og cellebygninger. Conditioner, overlag og beskrivelse af arbejderne. Liste over budsummer og hvem der fik dem. Arbejderne delt op i 1. Murerarbejdet 2. Tømrerarbejdet 3.Snedkerarbejdet 4. Smedearbejde 5.Malerarbejde. 6.Glæarmesterarbejde 7. Blikkenslagerarbejde.

 

    107-009

Mpr nr. A107010
Dato : 18510818
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: C.-XVI Licitation over Ringmuren ogLadebygningen samt mere om Ladebygningens opførelse. Overslag og Beregning a107010a Udskrift af auktionsprotokollen med bl.a overslag og arbeidsanvisninger; budsummer og budtagere. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 595, 603, 597, 599, 600, 633.

 

    107-010

Mpr nr. A107011
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Latrinering af vandforsyning samt varmeapparatet i Cellerne. C.-XVII a Fra Bygningskommisionens tid. Bl.a indlagt i no.737 tegning af vandledning og 3 overslag. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 719, 720, 737, 813.

 

    107-011

Mpr nr. A107012
Dato : 18500103
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: C.-XVIII Forskelligt Byggeriet vedkommende. A107013 indlagt Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr: 220, 187, 231, 240, 292, 348, 342,a-c, 369, 439, 451, 386, 407, 418, 422, 430, 428, 643, 646, 471, 473, 478, 485, 489, 496, 508, 522, 529b, 542, 554, 622, 565, 584, 576, 583, 588, 592, 598, 633, 637, 638, 662, 874, 713, 724, 767, 738, 741.

    107-012